Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

HĐND

Ban dân tộc HĐND tỉnh khảo sát vườn bảo tồn giống cây sa nhân tím
Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh vừa khảo sát thực tế vườn trồng bảo tồn chủ động giống cây sa nhân tím thuộc lâm phận quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Mi, xã Phước Kim, huyện Phước Sơn.
Kiến nghị sửa đổi các quy định về Quỹ Phòng, chống thiên tai
Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Nam (Quỹ PCTT) được thành lập trên cơ sở hướng dẫn của Chính phủ tại Nghị định 94/2014/NĐ-CP và hoạt động từ năm 2016 (thay Quỹ Phòng lụt bão trước đây). Sau hơn 03 năm hoạt động, nhiều bất cập trong thu, quản lý và sử dụng khiến loại Quỹ này chưa thực sự phát huy hiệu quả.
Chưa chú trọng phát triển dược liệu ngoài tự nhiên
Để đánh giá hiệu quả của các chính sách hỗ trợ phát triển cây dược liệu, vừa qua Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đi khảo sát thực tế tại vùng trồng dược liệu của người dân, làm việc với UBND xã ZuôiH, huyện Nam Giang.
Việc đo đạc, chỉnh lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp phải thực hiện thí điểm
Thường trực HĐND tỉnh vừa làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về các nội dung bổ sung danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019; phương án hỗ trợ kinh phí đo đạc bổ sung, chỉnh lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn 9 huyện miền núi của tỉnh; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, quy định quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng và Nguyễn...
Các quỹ huy động trong dân: Tự nguyện hay miễn cưỡng
Những năm qua, các nguồn quỹ được hình thành từ sự huy động, đóng góp của người dân, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã góp phần thực hiện tốt các chính sách đền ơn, đáp nghĩa, an sinh xã hội, hỗ trợ đối tượng có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, quá trình vận động ủng hộ, quản lý và sử dụng các nguồn quỹ còn nhiều bất cập, hạn chế.
BẢN QUYỀN VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 62 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852731 - Email: vphdnd@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập