Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Khối thi đua Tham mưu I tổng kết phong trào thi đua năm 2019
Sáng ngày 19.02, Khối Thi đua các cơ quan Tham mưu I tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019, ký kết và phát động phong trào thi đua năm 2020. Trưởng khối - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Lê Quang Trung và Phó khối - Phó Giám đốc Sở Tài chính Thân Đức Sửu đồng chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo của 11 đơn vị trong khối.
Văn phòng HĐND tỉnh chủ động phối hợp trong công tác tham mưu, phục vụ
Thời gian qua, Văn phòng HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo theo quy chế đã ký kết, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quyết định, điều hành của Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, Thường trực HĐND và UBND tỉnh.
Nữ cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh phấn đấu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Năm 2019 đánh dấu hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Nam có nhiều đổi mới, cải tiến, chất lượng, khẳng định vị trí, vai trò của cơ quan dân cử trong quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương. Đạt được những kết quả như vậy có sự đóng góp không nhỏ trong công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng HĐND tỉnh.
Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019
Sáng ngày 31.12, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh (Văn phòng) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tham dự hội nghị.

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website