Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn hóa – đời sống

Đổi mới cơ bản, đồng bộ, lâu dài
Trước nguy cơ mai một về văn hóa vùng dân tộc thiểu số, tại Hội nghị tham vấn sáng kiến Đề án tổng thể đầu tư phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Hội đồng Dân tộc tổ chức, các đại biểu khuyến nghị, cần đổi mới hệ thống chính sách về văn hóa dân tộc theo hướng cơ bản, đồng bộ, lâu dài. Ban hành các chính sách cụ thể, tập trung vào lĩnh vực bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, ngôn ngữ, xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc.
Đề nghị bổ sung vốn thực hiện sắp xếp dân cư
Công tác bố trí, sắp xếp dân cư theo cơ chế hỗ trợ tại các Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đang được các địa phương miền núi tích cực triển khai. Theo đánh giá của các địa phương, so với thời gian đầu thực hiện nghị quyết (các năm 2017, 2018) thì nhu cầu và số hộ đăng ký sắp xếp dân cư trong năm 2019, 2020 tăng cao hơn; đơn cử như Bắc Trà My đến hết tháng 5/2019 toàn huyện mới thực hiện được 389 hộ, trong khi số còn lại đến năm 2020 là 1.097 bộ với nhu cầu vốn...
Cần có chính sách đối với thôn đặc biệt khó khăn sau sắp xếp
Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực II,II,IV thuộc vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016- 2020, toàn tỉnh có 359 thôn đặc biệt khó khăn thụ hưởng Chương trình 135 và một số chính sách hiện hành của nhà nước. Tuy nhiên, do quy mô dân số và diện tích nhiều thôn chưa đảm bảo theo quy định cần tổ chức, sắp xếp lại theo Nghị quyết 42/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh.
Biên chế suốt đời
Cha tôi từng là bộ đội. Sau khi phục viên, ông làm giáo viên cấp hai 30 năm cho đến khi về hưu. Ở thời của ông, không có sự phân biệt rạch ròi giữa cán bộ, công chức và viên chức.
Quy định mới về cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
BẢN QUYỀN VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 62 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852731 - Email: vphdnd@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập