Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Chương trình hoạt động

Chương trình công tác năm 2020 – phù hợp bối cảnh thực hiện nhiệm vụ chính trị
Năm 2020 - năm thứ 5 của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, nhất là Đại hội Đảng các cấp. Do vậy, chương trình công tác năm 2020 đã được xây dựng phù hợp bối cảnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh.
Thông tin kết quả kỳ họp và thu thập ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX
Thường trực HĐND tỉnh vừa ban hành Công văn số 09 ngày 11.02.2020 về thông tin kết quả kỳ họp và thu thập ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX.
Khảo sát việc thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh về tổ chức, bộ máy cán bộ cơ sở
Ban Pháp chế HĐND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 07 ngày 07.02.2020 về khảo sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố, tổ chức và hoạt động của Công an xã theo lộ trình bố trí công an chính quy trên địa bàn tỉnh.
Triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 863/NQ-UBTVQH14 ngày 10.01.2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Nam.
Vai trò của Thường trực HĐND trong việc trả lời các kiến nghị của cử tri
Trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp HĐND là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, thông qua đó cử tri, nhân dân cùng với đại biểu HĐND giám sát việc thực hiện các nội dung đã hứa của cơ quan có thẩm quyền.

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website