Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Chương trình hoạt động

Hoạt động HĐND tỉnh năm 2020 – linh hoạt trước những biến động
Số lượng kỳ họp nhiều hơn; nhiều vấn đề thực tiễn được giải quyết kịp thời; tăng cường giám sát qua hình thức phiên họp giải trình, xem xét báo cáo thay cho giám sát chuyên đề; kiểm chứng hiệu quả các quyết sách đã ban hành trong nhiệm kỳ qua việc rà soát, đánh giá nghị quyết chuyên đề,.. là những điểm nhấn nổi bật trong hoạt động HĐND tỉnh năm 2020.
Thẩm quyền và năng lực thực hiện thẩm quyền của Hội đồng nhân dân
HĐND ngày càng được trao thêm nhiều thẩm quyền quyết định các vấn đề tại địa phương. Cùng với đó hành lang pháp lý đảm bảo hoạt động của HĐND từng bước được hoàn thiện. Để thực hiện trọn vẹn, đúng nghĩa thẩm quyền được trao thì việc củng cố năng lực nội tại, đảm bảo đủ năng lực làm nên thực quyền là vấn đề cần được quan tâm.
Bàn về thời điểm có hiệu lực của nghị quyết quy phạm pháp luật
Mặc dù Luật Ban hành văn bản QPPL 2015 (gọi tắt là Luật 2015) đã quy định cụ thể về thời điểm có hiệu lực của văn bản QPPL nói chung và nghị quyết QPPL của HĐND cấp tỉnh nói riêng. Tuy nhiên để xác định chuẩn xác, khả thi về thời điểm có hiệu lực của nghị quyết QPPL ngoài việc đảm bảo các nguyên tắc quy định của Luật 2015 cần chú ý quỹ thời gian cho công tác chuẩn bị, tổ chức thực thi nghị quyết QPPL.
Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thông qua dự thảo các báo cáo thẩm tra
Chiều ngày 15.9, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức họp để thông qua dự thảo các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX. Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nguyễn Thị Tuyết Thanh chủ trì. Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh.
Hoàn thiện quy định về đại biểu Hội đồng nhân dân
Thực tế đã chứng minh, hiệu quả hoạt động HĐND mỗi cấp, mỗi địa phương phụ thuộc khá lớn vào chất lượng đại biểu bởi mặc dù áp dụng chung các quy định về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn nhưng hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử lại có sự khác biệt. Trong quá trình thực hiện chủ trương, quy định mới về giảm số lượng đại biểu HĐND cần nhận diện đầy đủ các bất cập để có những giải pháp cụ thể đảm bảo hiệu quả hoạt động HĐND và phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi đại biểu.

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website