Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Hoạt động giám sát

Giải quyết chế độ thôi việc cho người hoạt động không chuyên trách sau khi sắp xếp
Ban Pháp chế HĐND tỉnh vừa tổ chức làm việc với UBND các xã Tiên Cảnh và Tiên Hiệp (Tiên Phước) về quy định chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn (NHĐKCT); tổ chức và hoạt động của Công an xã theo lộ trình bố trí công an chính quy trên địa bàn tỉnh. Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đặng Thị Minh Nguyệt làm Trưởng đoàn.
Nhiều kiến nghị liên quan đến bố trí người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn
Vừa qua, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức làm việc với UBND xã Quế An và UBND thị trấn Đông Phú (Quế Sơn) về quy định chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn (NHĐKCT); tổ chức và hoạt động của Công an xã theo lộ trình bố trí công an chính quy trên địa bàn tỉnh. Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đặng Thị Minh Nguyệt làm Trưởng đoàn.
Thường trực HĐND cấp tỉnh với quy trình xây dựng, ban hành nghị quyết
Quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và thực tiễn cho thấy Thường trực HĐND cấp tỉnh là chủ thể quan trọng trong quy trình xây dựng và ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật.
Khảo sát tình hình thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 04, Kế hoạch số 08 về khảo sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, gồm: chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2017-2021 theo Nghị quyết số 13 ngày 19.4.2017; chính sách cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 49 ngày 06.12.2018; cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển một số cây dược liệu, giai...
Giám sát của Tổ đại biểu HĐND – Từ quy định đến thực tiễn
Giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh dù mới triển khai trong 02 năm nhưng đã khẳng định hiệu quả và phát huy vai trò hoạt động của Tổ trên thực tiễn.

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website