Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Thông tin kỳ họp

HĐND huyện Phú Ninh tổ chức kỳ họp bất thường về công tác nhân sự
Sáng ngày 12.02.2020, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI đã tổ chức kỳ họp bất thường (kỳ họp thứ 14) để miễn nhiệm một số chức danh do HĐND huyện bầu.
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 12 năm 2019. Qua xem xét các đề án, báo cáo, dự thảo nghị quyết theo luật định, HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua các nghị quyết:
Từ 01.01.2020 nhiều chính sách, quy định mới do HĐND tỉnh ban hành sẽ có hiệu lực
Huyện Phước Sơn tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,69%
Kết quả đào tạo nghề và xuất khẩu lao động đạt thấp
Sáng 25.12, HĐND huyện Nam Giang (khóa XI) khai mạc kỳ họp thứ 10 nhằm xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website