Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Thông tin kỳ họp

Tiếp nối một chính sách nhân văn, hiệu quả
Xác định đảm bảo an sinh xã hội cho các nhóm đối tượng yếu thế là một trong những nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm mọi người dân đều phải được hưởng thành quả của sự phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Thảo luận sôi nổi các quy định về chế độ, chính sách cán bộ thôn
Phiên họp chiều 21.4.2022 của kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh đã ghi nhận nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi của đại biểu HĐND tỉnh đối với dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung chức danh, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
Xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Quảng Nam phát triển toàn diện
Thanh niên là lực lượng xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, nhiều mô hình, phong trào được phát động đã thu hút đông đảo lực lượng thanh niên tham gia, nhờ đó thanh niên ngày càng có...
Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X: Thảo luận, ban hành quy định hỗ trợ cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố
Trong khuôn khổ chương trình kỳ họp thứ bảy (tổ chức ngày 21.4.2022), HĐND tỉnh đã xem xét Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị thông qua nghị quyết quy định các chế độ hỗ trợ cho cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; nghe thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận, thông qua nghị quyết về nội dung trên.
Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa X
Trang Thông tin điện tử trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bế mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa X.

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website