Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Thông tin kỳ họp

Thống nhất nội dung trình kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa X
Chiều ngày 20.9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp thứ chín, thứ mười và thảo luận, thống nhất nội dung trình kỳ họp thứ mười một (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa phiên họp.
PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ MƯỜI, HĐND TỈNH KHÓA X
Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa X
PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ MƯỜI, HĐND TỈNH KHÓA X
Phát biểu Khai mạc Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa X
Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa X
Sáng nay 29.8, HĐND tỉnh khóa X tổ chức kỳ họp thứ mười nhiệm kỳ 2021- 2026 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Xuân Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ tọa kỳ họp.
Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa X được tổ chức vào sáng ngày 29.8
Thường trực HĐND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm kịp thời giải quyết công việc phát sinh đột xuất thuộc thẩm quyền.

Đại biểu dân cử với cử tri    Liên kết web

    select

    Liên kết Website