Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Thông tin kỳ họp

Quy định mức khuyến khích đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh đạt thành tích cao tại các cuộc thi
Nhằm khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân tham gia và đoạt giải cao tại các hội thi, kỳ thi quốc tế, quốc gia, vừa qua, tại kỳ họp thứ 15, khóa IX, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết quy định mức khuyến khích đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt thành tích cao tại các cuộc thi thế giới, châu lục, Đông Nam Á và toàn quốc.
Huyện Phú Ninh có tân Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện
Sáng ngày 24.4, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI đã tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND huyện và thông qua một số nội dung theo luật định.
Đầu tư khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp (Đại Lộc)
Thực hiện quy định tại khoản 3, Điều 42 Luật Đầu tư công năm 2019, tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX, UBND tỉnh đã báo cáo HĐND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện dự án khẩn cấp Gia cố đê bao, hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ rác, hộc chứa rác dự phòng tại khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp, huyện Đại Lộc.
HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố
Tại kỳ họp thứ 15 vừa diễn ra, HĐND tỉnh đã xem xét, quyết nghị các vấn đề liên quan đến người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, Công an viên, Thôn/Khối đội trưởng; người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và sát với hoạt động thực tiễn ở cơ sở.
Thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX
Thường trực HĐND tỉnh thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí về kết quả kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website