Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Hoạt động văn phòng

Đại hội Chi bộ Hành chính – Quản trị nhiệm kỳ 2020-2023
Chiều ngày 05.3, Chi bộ Hành chính - Quản trị trực thuộc Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2023. Tham dự, theo dõi và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức – Bí thư Đảng ủy Văn phòng; đại diện Chi ủy các Chi bộ Kinh tế - Pháp chế, Hành chính – Quản trị, Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh và toàn thể các đảng viên trong Chi bộ.
Chi bộ Văn xã – Dân tộc quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị
Sáng nay ngày 05.3, Chi bộ Văn xã – Dân tộc trực thuộc Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2023. Đến dự, theo dõi và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Nguyễn Đức – Bí thư Đảng ủy Văn phòng, Lê Quang Trung – Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện Chi ủy các Chi bộ Kinh tế - Pháp chế, Hành chính – Quản trị; Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh và toàn thể các đảng viên trong Chi bộ.
Một số giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tại Văn phòng HĐND tỉnh
Hiện nay công tác quản lý tài chính, ngân sách tại Văn phòng HĐND tỉnh được thực hiện đúng quy định pháp luật, tuy nhiên trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước hạn hẹp, khó khăn, đôi khi vẫn còn hiện tượng chưa hoặc không tiết kiệm, gây lãng phí trong việc sử dụng ngân sách.
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong việc tham mưu hoạt động giám sát, thẩm tra về nội dung sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế
Từ sau hội nghị Trung ương 6 khóa XII, việc thực hiện chủ trương về sắp xếp tổ chức các cơ quan trong hệ thống chính trị, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ đảm bảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện quyết liệt.
Phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên nhằm nâng cao chất lượng thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh
Nghị quyết của HĐND tỉnh là văn bản pháp lý quan trọng, nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, là căn cứ để UBND tỉnh và các cơ quan liên quan ban hành các quyết định trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh luôn là đòi hỏi được đặt ra, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn phong phú của đời sống xã hội, đảm bảo các quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương.

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website