Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Diễn đàn của đại biểu

Bài 2: Không ít vướng mắc bấp cập
Hiệu quả khi sắp xếp, giảm số lượng thôn đã được thực tiễn khẳng định. Tuy vậy do nhiều nguyên nhân khác nhau đã phát sinh không ít những vướng mắc, bất cập sau quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp.
Hiệu quả từ một chủ trương đúng
Nhìn nhận đầy đủ những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được và hạn chế sau 04 năm thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố (gọi chung là thôn). Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam đã kiến nghị nhiều nội dung quan trọng trong tổ chức thực hiện các quy định hiện hành và cả chủ trương, định hướng về sắp xếp, sửa đổi các quy định về tổ chức, hoạt động thôn trong thời gian đến.
Phát huy trách nhiệm của đại biểu và ngành hữu quan
Thành công các phiên thảo luận, chất vấn tại kỳ họp HĐND có yếu tố đặc biệt quan trọng từ điều hành khoa học, công tâm và bản lĩnh của Chủ tọa với vai trò “nhạc trưởng” để phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cả đại biểu và các ngành hữu quan, cộng đồng trách nhiệm trước những vấn đề chung của địa phương. Nhất là trong xử lý những tình huống phát sinh và kết luật các phiên họp.
Đoàn giám sát UBMTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị nhiều vấn đề
Qua giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh; cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư theo Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND tỉnh ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh; Đoàn giám sát của UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan phân bổ vốn, sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách hỗ trợ.
Đổi mới, cải tiến tổ chức kỳ họp HĐND
Trong 09 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thành công 06 kỳ họp HĐND tỉnh, ban hành 65 nghị quyết trên các lĩnh vực, đảm bảo quy định pháp luật, đúng thẩm quyền, có tính khả thi cao, phù hợp với yêu cầu thực tế.

Liên kết web

select

Liên kết Website