Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Văn phòng HĐND tỉnh/Hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

Văn phòng HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH cấp tỉnh – độc lập hay sáp nhập
Nên độc lập để hoạt động hiệu quả hay phải sáp nhập để tinh gọn bộ máy. Số phận pháp lý của Văn phòng HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH cấp tỉnh một lần nữa lại được đặt lên bàn nghị sự. Mô hình tổ chức và hoạt động của mỗi chủ thể nhất định đều có những ưu, khuyết điểm và các yếu tố đặc thù chi phối. Điều quan trọng là lựa chọn phương án tối ưu hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.
Học tập tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm
Nghiên cứu, tìm hiểu phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để học tập, vận dụng vào đổi mới phương pháp làm việc, phong cách của người cán bộ, đảng viên trong tình hình mới luôn là vấn đề có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết. Đây là phong cách của một lãnh tụ suốt đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, cho hạnh phúc của nhân dân, cần nghiên cứu, vận dụng, học tập trong công tác giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày nay.
Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 và sinh hoạt chuyên đề
Chiều ngày 15.5, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05) và sinh hoạt chuyên đề. Đồng chí Phạm Sáu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tham dự hội nghị.
Kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh có những thay đổi về tổ chức cùng áp lực khá lớn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhưng với cách làm sáng tạo và hiệu quả toàn bộ các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt. Đúc rút kinh nghiệm để kế thừa và phát huy trong nhiệm kỳ đến là yếu tố quan trọng để Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Sáng ngày 06.5, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ; có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Phước Sơn Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Văn phòng UBND, Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, BTV...

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website