Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Danh bạ CBCC Văn phòng

  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
21 Trân Nguyễn Lê Châu Trân
Chuyên viên phòng HC-TC-QT
Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị
01682143845


nguyenlechautran@gmail.com
22 Quân Nguyễn Đình Quân
Chuyên viên phòng HC-TC-QT
Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị
0966403789


ndqtkqn.1992@gmail.com
23 Trang Nguyễn Thị Thùy Trang
Văn thư
Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị
0905905337


24 Viên Lê Thị Đoàn Viên
Thủ quỷ phòng HC-TC-QT
Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị
0916066127


lethidoanvien@gmail.com
25 Thiện Nguyễn Thành Thiện
Lái xe phòng HC-TC-QT
Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị
0905341267


26 Cảnh Trần Xuân Cảnh
Lái xe phòng HC-TC-QT
Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị
0906434412


27 Hồ Nguyễn Công Hồ
Lái xe phòng HC-TC-QT
Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị
0914127596


28 Minh Lê Đình Minh
Bảo vệ phòng HT-TC-QT
Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị
0983505282


29 Liễu Nguyễn Thị Liễu
Nhân Viên phòng HC-TC-QT
Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị
0934788446


30 Nam Trương Thoại Nam
Lái xe phòng HC-TC-QT
Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị
0903571577


31 Lộc Nguyễn Tấn Lộc
Lái xe phòng HC-TC-QT
Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị
0979742467


TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website