Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Danh bạ CBCC Văn phòng

  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
21 Quân Nguyễn Đình Quân
Chuyên viên phòng HC-TC-QT
Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị
0966403789


ndqtkqn.1992@gmail.com
22 Lương Nguyễn Thị Hiền Lương
Chuyên viên phòng HC-TC-QT
Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị
0934822515


hienluong38qnam@gmail.com
23 Trang Nguyễn Thị Thùy Trang
Văn thư
Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị
0905905337


24 Viên Lê Thị Đoàn Viên
Thủ quỷ phòng HC-TC-QT
Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị
0916066127


lethidoanvien@gmail.com
25 Thiện Nguyễn Thành Thiện
Lái xe phòng HC-TC-QT
Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị
0905341267


26 Cảnh Trần Xuân Cảnh
Lái xe phòng HC-TC-QT
Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị
0906434412


27 Hồ Nguyễn Công Hồ
Lái xe phòng HC-TC-QT
Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị
0914127596


28 Minh Lê Đình Minh
Bảo vệ phòng HT-TC-QT
Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị
0983505282


29 Liễu Nguyễn Thị Liễu
Nhân Viên phòng HC-TC-QT
Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị
0934788446


30 Nam Trương Thoại Nam
Lái xe phòng HC-TC-QT
Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị
0903571577


31 Lộc Nguyễn Tấn Lộc
Lái xe phòng HC-TC-QT
Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị
0979742467


BẢN QUYỀN VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 62 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852731 - Email: vphdnd@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập