Mode:         
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 7/2019
Kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 6/2019
Kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 10 năm 2017
Ngày 16 tháng 10 năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10; tại phiên họp UBND tỉnh, các ngành báo cáo tiến độ việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX, việc xử lý dự án xây dựng khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng Tây Viên, xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn; đồng thời thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền.
Kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 9 năm 2017
Ngày 11 tháng 9 năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình hoạt động tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9; đồng thời thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền.
Kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 7 năm 2017
Ngày 03 tháng 8 năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình hoạt động tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8; đánh giá việc tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX; đồng thời thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Tài liệu kỳ họp

BẢN QUYỀN VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 62 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852731 - Email: vphdnd@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày