Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Báo cáo của UBND Tỉnh

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Tình hình triển khai thực hiện dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự án Nhà bia ghi danh Liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam
Dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Dự án Nhà bia ghi danh Liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website