Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Báo cáo của UBND Tỉnh

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Xin ý kiến về tiếp tục chủ trương thực hiện phân bổ Quỹ tiền lương đối với những hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ trong chỉ tiêu biên chế được giao tại các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước
2 Báo cáo kết quả phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 đối với các dự án khởi công mới
3 Báo cáo Nội dung hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website