Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Báo cáo của UBND Tỉnh

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá một số nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong thời gian qua
2 Về quy định chế độ hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực phong tỏa cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website