Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Đề án và dự thảo NQ

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Đề nghị bổ sung dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) vào danh mục khởi công mới thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2021
2 Mức chi Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng, Giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh Quảng Nam.
3 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với người có công cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
4 Đề án hỗ trợ xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2023.
5 Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.609 (mở rộng mặt đường từ 3,5m lên 5,5m đoạn Km71+578-Km74+578; thảm bê tông nhựa đoạn Km68+508-Km71+578)
6 Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công)
7 Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án: Đường trục chính vào khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
8 Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam
9 Bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
10 Về việc thông qua phương án và ban hành Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
11 Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2021
Dự án Đầu tư xây dựng Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn
Dự án Mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chỉ huy, điều hành ứng phó thiên tai
Dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm Bằng An
Dự án Hoàn thiện hạ tầng gói thầu số 1 Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh Nam
Dự án Đầu tư xây dựng Nhà bia di tích Giếng Nhà Nhì
Dự án Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công trình đập, hồ chứa nước thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh
Dự án Nâng cấp, cải tạo sân vận động Tam Kỳ
Nâng cấp, mở rộng đường Trà Tập - Trà Cang - Trà Linh thuộc vùng ATK, huyện Nam Trà My
Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B
Dự án Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc
Dự án Đường trục chính từ cảng Kỳ Hà đi Quốc lộ 1
Dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam
Dự án Tu bổ di tíchChùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố Hội An
Dự án Đầu tư trang thiết bị y tế đồng bộ cho khối nhà 7 tầng của Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh Quảng Nam
Dự án Đường nối khu công nghiệp Việt - Hàn đi đường Võ Chí Công
dự án Cầu Nghĩa Tự, thị xã Điện Bàn
Dự án Đường nối Quốc lộ 1 đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam
Dự án Đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT.609C
12 Đề nghị cho ý kiến về dự thảo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030, triển khai Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021
13 Đề nghị xem xét thông qua và ban hành Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
14 Về việc sửa đổi cụm từ “Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia” thành “Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông” tại Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi phục vụ các kỳ thi trong ngành giáo dục và đào tạo, chính sách hỗ trợ tổ chức ôn tập đối với học sinh người dân tộc thiểu số kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
15 Về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ
16 Về việc thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh
Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
17 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
18 Về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh
19 Quy định về tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn thành phố Hội An và quy định mức hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
20 Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website