Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Đề án và dự thảo NQ

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
12
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 2, văn bản 1 đến 20 trong 21 văn bản.
1 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, Quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3 Đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
4 Về việc đề nghị bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Điện Bàn, Thăng Bình,
Đông Giang, Phú Ninh, Núi Thành, Duy Xuyên, Hiệp Đức
5 Về việc đề nghị bổ sung danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2022 trên địa bàn các huyện:
Đông Giang, Hiệp Đức, Thăng Bình, Phú Ninh
6 Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020 tại thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành
7 Đề nghị ban hành Nghị quyết bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
8 Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết quy định các chế độ hỗ trợ cho cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
9 Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
10 Về việc đề nghị đổi tên khối phố thuộc phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn
11 Về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2030
12 Quy định mức hỗ trợ đầu tư, tu bổ từ ngân sách tỉnh đối với các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025
13 Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
14 Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm giá sinh phẩm xét nghiệm) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
15 Quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
16 Quy định mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn tại các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn và Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định Chính sách phát triển giáo dục mầm non
17 Quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 - 2025
18 Đề nghị điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Mở rộng trường bắn, thao trường huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
19 Về việc giới thiệu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
20 Đề nghị ban hành Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 161/2010/NQ-NĐND ngày 22/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII về Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Loại khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Quảng Nam đối với dự án Thủy điện Đăk Pring 2 tại thôn A Bát, xã Chà Val, huyện Nam Giang

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website