Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Đề án và dự thảo NQ

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Thực hiện công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 16
Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016-2021
Tờ trình về việc đề nghị bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016-2021
Đơn xin thôi đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
2 Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án khu dân cư, khu đô thị thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh
3 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực
4 Đề nghị xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ công chức được điều động giữ chức vụ chủ chốt tại các Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5 Đề nghị phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2018

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website