Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Báo cáo của cơ quan tư pháp

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020
2 Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm 2020
3 Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website