Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Báo cáo của cơ quan tư pháp

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác chấp hành pháp luật, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2019
2 Báo cáo về kết quả các mặt công tác năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh
3 Báo cáo tình hình tội phạm và công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
4 Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website