Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Báo cáo của thường trực, các ban của HĐND Tỉnh

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Đề án xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2021 của các huyện: Đại Lộc, Thăng Bình, Nông Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành, Quế Sơn và thị xã Điện Bàn
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh nội dung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất của huyện Thăng Bình, Núi Thành tại các Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020, Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thông qua vốn điều lệ ban đầu của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thông qua một số nhiệm vụ quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021
trên địa bàn tỉnh
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Đề án công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về chủ trương hỗ trợ, phân bổ vốn cho một số dự án; phương án phân bổ nguồn thu sử dụng đất năm 2020 chuyển sang năm 2021 cho các dự án đã cắt giảm bù hụt thu; kéo dài thời gian giải ngân đối với kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh năm 2019 còn lại chưa phân bổ; điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn dự án Sửa chữa, cải tạo 02 đoạn tuyến nối với đường dẫn cầu Duy Phước - Cẩm Kim, huyện Duy Xuyên và thành phố Hội An
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công
2 BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HĐND TỈNH
Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết “Tu sửa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2026”
Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về tờ trình đề nghị miễn học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho học sinh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và học sinh ở các tỉnh, thành phố có dịch Covid -19 về học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết “Quy định chính sách hỗ trợ và mức thu dịch vụ điều trị
nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc Methadone) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”
3 BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH
Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình đề nghị đính chính tọa độ biển báo “vành đai biên giới” tại thôn Abaanh II, xã Tr’hy, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam
Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình đề nghị điều chỉnh
Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2021
Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4 BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website