Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Báo cáo của thường trực, các ban của HĐND Tỉnh

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình đề nghị thông qua biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2021
2 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 09 huyện trung du, miền núi tỉnh Quảng Nam
3 Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
5 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình quản lý triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các dự án: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam; Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam
6 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Đề án và dự thảo nghị quyết Quy định tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025
7 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định mức chi phí quản lý chung và một số mức chi nhiệm vụ chi, dự án trong việc lập, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8 Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho viên chức sự nghiệp y tế công lập tỉnh, giai đoạn 2017-202
9 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh vềCho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh
10 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình đề nghị thông qua 29 vị trí cắm biển báo Vành đai biên giới tỉnh Quảng Nam
11 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
12 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
13 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định nội dung, mức chi để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh
14 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
15 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình, đề án và dự thảo Nghị quyết thành lập các phường: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh và Điện Phương thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
16 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Cơ chế thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, giai đoạn 2021-2025
17 Kết quả khảo sát về tổ chức, hoạt động của các đơn vị hành chính cấp xã, thôn/tổ dân phố sau sắp xếp, sáp nhập; việc thực hiện các quy định pháp luật trong tuyển dụng công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; thực hiện quy định chuyển xếp lương đối với hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP tại cấp huyện
18 Kết quả khảo sát tình hình triển khai thực hiện một số đề tài khoa học, ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến nay

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website