Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Báo cáo của thường trực, các ban của HĐND Tỉnh

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022
2 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
3 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh
5 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống trên địa bàn tỉnh
6 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về đề nghị loại khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ đối với dự án thủy điện Đăk Pring 2 tại thôn A Bát, xã Chà Val, huyện Nam Giang
7 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020 tại thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành
8 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
9 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Mở rộng trường bắn, thao trường huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
10 Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025
11 Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh
12 Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh
13 Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm giá sinh phẩm xét nghiệm) trong trường hợp không thuộc phạm vi than a Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh
14 Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2030
15 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
16 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định các chế độ hỗ trợ cho công tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
17 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết về đổi tên khối phố thuộc phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
18 Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn tại các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn và Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non
19 Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về cơ chế khuyến khích,bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website