Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Báo cáo của thường trực, các ban của HĐND Tỉnh

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án tuyến Quốc lộ 40B (đoạn từ đường vào tuyến cao tốc đến đường tránh thị trấn Tiên Kỳ)
2 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020 cho các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư
3 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết kèm theo Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) giai đoạn 2021-2025
4 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Hưng Thịnh mở rộng, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn (19,77 ha)
5 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị trung tâm hành chính huyện Tây Giang và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường từ xã Tà Lu - thị trấn Prao - xã Zà Hung (từ trung tâm huyện Đông Giang đi huyện Đại Lộc)
6 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh quy mô diện tích sàn xây dựng Dự án Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, thị xã Điện Bàn
7 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch vốn 2018
8 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020
9 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn các huyện: Hiệp Đức, Duy Xuyên, Nam Giang,Bắc Trà My, Đại Lộc
10 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết về: "Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025”
11 Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
12 Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2020 của HĐND tỉnh về đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
13 Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về điều chỉnh cục bộ quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website