Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Chương trình kỳ họp

A+ | A | A-
Kỳ họp
select

                                   HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

                                      TỈNH QUẢNG NAM                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                            Quảng Nam, ngày 16 tháng 9 năm 2020
DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ 17, 
HĐND TỈNH QUẢNG NAM KHÓA IX
(Ngày 17/9/2020)

*  Buổi sáng từ 07 giờ 30 phút

1. Nghi lễ chào cờ và giới thiệu đại biểu (05 phút).

2. Thông qua Chương trình kỳ họp (10 phút).

3. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp (05 phút).

4. Đại diện UBND tỉnh trình bày các báo cáo, tờ trình:

4.1. Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 (10 phút); (Xem/tải về)

4.2. Đề án hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (10 phút); (Xem/tải về)

4.3. Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (10 phút); (Xem/tải về)

4.4. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn các huyện: Hiệp Đức, Duy Xuyên, Nam Giang, Bắc Trà My, Đại Lộc (10 phút); (Xem/tải về)

4.5. Cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu Đô thị Hưng Thịnh mở rộng, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn (10 phút); (Xem/tải về)

4.6. Điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn các huyện: Phước Sơn, Hội An, Đại Lộc, Quế Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Phú Ninh (10 phút); (Tờ trình 4681, Tờ trình 5197)

4.7. Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá một số nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành trong thời gian qua (30 phút). (Xem/tải về)

Tổng thời lượng: 110 phút

Nghỉ giải lao 15 phút (từ 09 giờ 20 phút đến 09 giờ 35 phút)

5. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về các nội dung trên lĩnh vực do Ban phụ trách (30 phút). (Đại biểu vào mục BC CỦA TT, BAN CỦA HĐND TỈNH (bên phải) để xem BC thẩm tra từng nội dung của Ban).
6. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về các nội dung trên lĩnh vực do Ban phụ trách (10 phút). (BCTT về hỗ trợ học phí),(BCTT về sửa đổi, bổ sung NQ 161)
7. Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về nội dung trên lĩnh vực do Ban phụ trách (10 phút). (Xem/tải về)
8. Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về các nội dung trên lĩnh vực do Ban phụ trách (10 phút). (Xem/tải về)
9. Thực hiện công tác nhân sự: (Kịch bản chi tiết riêng)         

9.1. Miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh. 

9.2. Bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.

9.3. Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh.

* Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

1. Đại biểu thảo luận chung tại hội trường (Xem/tải về)

2. Chủ tọa kỳ họp tổng kết phiên thảo luận.

3. Chủ tọa kỳ họp điều hành thông qua các nghị quyết.

4. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

5. Nghi lễ chào cờ - bế mạc./.

CÁC NỘI DUNG KHÔNG TRÌNH BÀY TRỰC TIẾP TẠI KỲ HỌP

1. Đề án xây dựng chốt chiến đấu dân quân thường trực tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2. Tờ trình về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị trung tâm hành chính huyện Tây Giang. (Xem/tải về)

3. Tờ trình về điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường từ xã Tà Lu - thị trấn Prao - xã Zà Hung (từ trung tâm huyện Đông Giang đi huyện Đại Lộc). (Xem/tải về)

4. Tờ trình về thống nhất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến Quốc lộ 40B (đoạn từ đường vào tuyến cao tốc đến đường tránh thị trấn Tiên Kỳ). (Xem/tải về)

5. Tờ trình về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. (Xem/tải về)

6. Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 và nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2020 của HĐND tỉnh về đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. (Xem/tải về)

7. Tờ trình về cho kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch vốn 2018 kéo dài sang năm 2019 được điều chuyển, giao vốn trong năm 2019. (Xem/tải về)

8. Tờ trình về phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020 cho các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư. (Xem/tải về)

9. Tờ trình về điều chỉnh quy mô diện tích sàn các khối nhà 3 tầng của Dự án Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, thị xã Điện Bàn. (Xem/tải về)

10. Tờ trình về chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào trong thời gian học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. (Xem/tải về)

11. Báo cáo về quy định chế độ hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực phong tỏa cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. (Xem/tải về)


TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website