Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Chương trình kỳ họp

A+ | A | A-
Kỳ họp
select
 

*  Buổi sáng bắt đầu lúc 7h30 phút

1. Nghi lễ chào cờ và giới thiệu đại biểu (05 phút).

2. Thông qua Chương trình kỳ họp (05 phút).

3. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp (05 phút).

4. Đại diện UBND tỉnh trình bày các Tờ trình:

4.1. Tu sửa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026 (10 phút) (Xem/tải về)

4.2. Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (10 phút) (Xem/tải về Tờ trình, Công văn đính chính)

4.3. Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 (10 phút). (Xem/tải về)

4.4. Xây dựng Trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam (10 phút). (Xem/tải về)

4.5. Cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025 (15 phút). (Xem/tải về)

4.6. Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh (10 phút) (Xem/tải về)

4.7. Quy định chính sách hỗ trợ và mức thu dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc Methadone) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (10 phút). (Xem/tải về)

4.8. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (10 phút). (Xem/ tải về)

Tổng thời lượng: 100 phút

Nghỉ giải lao 15 phút (từ 09h10 đến 09h25)

5. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trên lĩnh vực do ban phụ trách (45 phút) (Đại biểu vào mục BC CỦA TT, BAN CỦA HĐND TỈNH (bên phải) để xem Báo cáo thẩm tra từng nội dung của Ban)

6. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra đề án, dự thảo nghị quyết trên lĩnh vực do ban phụ trách (15 phút) (Đại biểu vào mục BC CỦA TT, BAN CỦA HĐND TỈNH (bên phải) để xem Báo cáo thẩm tra từng nội dung của Ban)

7. Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra đề án, dự thảo nghị quyết trên lĩnh vực do ban phụ trách (10 phút) (Đại biểu vào mục BC CỦA TT, BAN CỦA HĐND TỈNH (bên phải) để xem Báo cáo thẩm tra từng nội dung của Ban)

8. Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết trên lĩnh vực do ban phụ trách (10 phút) (Đại biểu vào mục BC CỦA TT, BAN CỦA HĐND TỈNH (bên phải) để xem Báo cáo thẩm tra từng nội dung của Ban)

9. Chủ tọa kỳ họp gợi ý thảo luận (10 phút) (Xem/tải về)

10. Thực hiện công tác nhân sự  (10 phút)

       * Buổi chiều từ 13h30

1. Từ 13h30 – 14h30: Thảo luận tại Hội trường, phát biểu giải trình của các thành viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Chủ tọa kỳ họp tổng kết phiên thảo luận.

3. Chủ tọa kỳ họp điều hành biểu quyết thông qua các nghị quyết.

4. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

5. Nghi lễ chào cờ - bế mạc./.

CÁC TÀI LIỆU KHÔNG TRÌNH BÀY TRỰC TIẾP TẠI KỲ HỌP

1. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh. (Xem/tải về)

2. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua một số nhiệm vụ quy hoạch trên địa bàn tỉnh. (Xem/tải về chi tiết tại mục: Thông qua một số nhiệm vụ quy hoạch)

3. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua đề án công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. (Xem/tải về)

4. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh nội dung danh mục dự án thu hồi đất của huyện Thăng Bình đã được thông qua tại Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh. (Xem/tải về)

5. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh đề nghị bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2021 và điều chỉnh tên danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong Kế hoạch năm 2021 của huyện Núi Thành đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 và Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 22/7/2021. (Xem/tải về)

6. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bổ sung danh mục thu hồi đất năm 2021 của các huyện, thị xã: Đại Lộc, Thăng Bình, Nông Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Điện Bàn, Núi Thành, Quế Sơn (Xem/tải về Tờ trình: Đại Lộc, Thăng Bình, Nông Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Điện Bàn; Núi Thành, Quế Sơn)

7. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh đính chính tọa độ biển báo: “Vành đai biên giới” tại thôn Abaanh II, xã Tr’hy, huyện Tây Giang. (Xem/tải về)

8. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (Xem/tải về)

9. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.607, lý trình Km18 - Km22+398; Hạng mục: Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. (Xem/tải về)

10. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo 02 đoạn tuyến nối với đường dẫn cầu Duy Phước - Cẩm Kim, huyện Duy Xuyên và thành phố Hội An. (Xem/tải về)

11. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh bố trí vốn thực hiện dự án Sửa chữa, cải tạo cầu Duy Phước - Cẩm Kim và đường giao thông khu vực huyện Duy Xuyên, thành phố Hội An; bổ sung nguồn vốn bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Cầu Bình Đào trên tuyến Quốc lộ 14E; phương án phân bổ nguồn thu sử dụng đất năm 2020 chuyển sang năm 2021 cho các dự án đã cắt giảm bù hụt thu. (Xem/tải về)

12. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cho huyện Nam Giang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Giang; kéo dài thời gian giải ngân đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 nguồn ngân sách tỉnh; phân bổ vốn đầu tư cho một số dự án. (Xem/tải về)

13. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua vốn điều lệ ban đầu của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam. (Xem/tải về)

14. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam và Công an các huyện, thị xã, thành phố. (Xem/tải về)

15. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4) Địa điểm: Xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. (Xem/tải về)

16. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình. (Xem, tải về)

17. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thống nhất miễn học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho học sinh đã và đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và học sinh ở các tỉnh, thành phố có dịch COVID-19 về học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. (Xem/tải về)

18. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án: Đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp 110 kV dùng chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My vào hệ thống điện Quốc gia; nâng cấp Nghĩa trang nhân dân xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (Xem/tải về: Trạm biến áp 110 kV dùng chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My vào hệ thống điện Quốc giaNâng cấp Nghĩa trang nhân dân xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ).

19. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Huyện ủy Đại Lộc. (Xem/tải về).

20. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn. (Xem/tải về).

21. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. (Xem/tải về).

22. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND quyết định chủ trương đầu tư dự án Thiết bị nâng cao năng lực sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình.(Xem/tải về).

23. Báo cáo của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về việc hỗ trợ Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng. (Xem/tải về).

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website