Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Chương trình kỳ họp

A+ | A | A-
Kỳ họp
select

*  Buổi sáng từ 7h30

1. Nghi lễ chào cờ và giới thiệu đại biểu (05 phút).

2. Thông qua Chương trình kỳ họp (10 phút).

3. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp (05 phút).

4. Đại diện UBND tỉnh trình bày các tờ trình:

4.1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với người có công cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (10 phút); (Xem/ tải về)

4.2. Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030, triển khai Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 (10 phút); (Xem/ tải về)

4.3. Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (10 phút); (Xem/ tải về)

4.4. Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2021 (10 phút); (Xem/ tải về: Dự án Đầu tư xây dựng Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế SơnDự án Mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chỉ huy, điều hành ứng phó thiên tai; Dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm Bằng AnDự án Hoàn thiện hạ tầng gói thầu số 1 Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh NamDự án Đầu tư xây dựng Nhà bia di tích Giếng Nhà Nhì; Dự án Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công trình đập, hồ chứa nước thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh; Dự án Nâng cấp, cải tạo sân vận động Tam KỳNâng cấp, mở rộng đường Trà Tập - Trà Cang - Trà Linh thuộc vùng ATK, huyện Nam Trà My; Dự án Cầu Văn Ly và đường dẫn; Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613BDự án Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại LộcDự án Đường trục chính từ cảng Kỳ Hà đi Quốc lộ 1Dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng NamDự án Tu bổ di tíchChùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố Hội AnDự án Đầu tư trang thiết bị y tế đồng bộ cho khối nhà 7 tầng của Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh Quảng NamDự án Đường nối khu công nghiệp Việt - Hàn đi đường Võ Chí Công; dự án Cầu Nghĩa Tự, thị xã Điện BànDự án Đường nối Quốc lộ 1 đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt NamDự án Đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT.609C)

4.5. Đề án hỗ trợ xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025(10 phút); (Xem/ tải về)

4.6. Quy định về tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn thành phố Hội An và quy định mức hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (10 phút); (Xem/ tải về)

4.7. Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (10 phút); (Xem/ tải về)

5. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các nội dung do Ban phụ trách (30 phút). (Đại biểu vào mục BC CỦA TT, BAN CỦA HĐND TỈNH (bên phải) để xem Báo cáo thẩm tra từng nội dung của Ban)

Tổng thời lượng: 120 phút

Nghỉ giải lao 15 phút (từ 09h30 đến 09h45)

6. Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các nội dung do Ban phụ trách (20 phút). (Đại biểu vào mục BC CỦA TT, BAN CỦA HĐND TỈNH (bên phải) để xem Báo cáo thẩm tra từng nội dung của Ban)

7. Chủ tọa kỳ họp gợi ý thảo luận một số nội dung trình kỳ họp (10 phút).

8. Đại biểu thảo luận chung tại hội trường

* Buổi chiều từ 13h30

1. Tiếp tục thảo luận chung tại hội trường (60 phút).

2. Chủ tọa kỳ họp tổng kết phiên thảo luận (15 phút).

Nghỉ giải lao 15 phút (từ 14h45 đến 15h00)

3. Chủ tọa kỳ họp điều hành thông qua các nghị quyết.

4. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

5. Nghi lễ chào cờ - bế mạc.

CÁC NỘI DUNG KHÔNG TRÌNH BÀY TRỰC TIẾP TẠI KỲ HỌP

1. Bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. (Xem/ tải về)

2. Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh. (Tờ trình 1955/TTr-UBND, Tờ trình 2064/TTr-UBND)

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam. (Xem/ tải về)

4. Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ. (Xem/ tải về)

5. Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. (Xem/ tải về)

6. Sửa đổi cụm từ “Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia” thành “Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông” tại Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi phục vụ các kỳ thi trong ngành giáo dục và đào tạo, chính sách hỗ trợ tổ chức ôn tập đối với học sinh người dân tộc thiểu số kỳ thi trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (Xem/ tải về)

7. Mức chi Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng, Giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh Quảng Nam. (Xem/ tải về)

8. Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (Xem/ tải về)

9. Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Xem/ tải về).

10. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án: Đường trục chính vào khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. (Xem/ tải về)./.Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website