Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Văn bản khác

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
2 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website