Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Văn bản khác

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Gợi ý thảo luận kỳ 23
2 Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 23, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3 Triệu tập kỳ họp thứ 23, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
4 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website