Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Văn bản khác

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 BÁO CÁO TỔNG HỢP các ý kiến góp ý vào các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 14
2 TỔNG HỢP Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ kỳ họp thứ 14, HĐND khóa IX (chiều ngày 16/12/2019)
3 GỢI Ý THẢO LUẬN KỲ HỌP THỨ 14, HĐND TỈNH KHÓA IX Các nội dung liên quan Tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết và các báo cáo chuyên đề
4 GỢI Ý THẢO LUẬN KỲ HỌP THỨ 14, HĐND TỈNH KHÓA IX Các nội dung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
5 Danh sách đại biểu thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX
6 Triệu tập kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website