Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Văn bản khác

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Gợi ý kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX
2 Kế hoạch tổ chức kỳ họp lần thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX
3 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
4 Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website