Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Văn bản khác

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo nghị quyết kỳ bảy, HĐND tỉnh khóa X
2 Gợi ý thảo luận các nội dung trình kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khoá X
3 Giấy mời tham dự kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
4 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
5 Kế hoạch Tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website