Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Báo cáo của Uỷ ban MTTQVN tỉnh

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 Kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp năm 2019

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website