Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Nội dung trình phiên họp

Năm:
select
STTNội dungVăn bản
1 Nội dung trình phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 10 năm 2021
2 Nội dung trình phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 8/2021
3 Dự thảo báo cáo trình phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5 năm 2021
4 Nội dung trình phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3/2021
5 Nội dung trình phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 02 năm 2021

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website