Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Nội dung trình phiên họp

Năm:
select
STTNội dungVăn bản
1 Nội dung trình phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 9/2020
2 Nội dung trình phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 8/2020
3 Tài liệu phiên họp tháng 7/2020
4 TAI LIEU TRINH PHIEN HOP THANG 5
5 BAO CAO TRINH PHIEN HOP THANG 4.2020
6 TAI LIEU PHIEN HOP THUONG TRUC THANG 3 NAM 2020
7 BÁO CÁO trình phiên họp Thường trực tháng 2/2020
8 Báo cáo nội dung trình phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 01/2020

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website