Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

Kết luận phiên họp

Năm:
select
STTNội dungVăn bản
1 Thông báo Kết luận phiên họp Thường trực tháng 4/2020
2 KET LUAN PHIEN HOP THANG 3/2020
3 KET LUAN PHIEN HOP THANG 2
4 Thong bao ket luan phien hop thang 2.2020
5 Kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 01 năm 2020

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND


Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website