Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Đến ngày:
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 8, văn bản 1 đến 20 trong 150 văn bản.
1 Thông báo Kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp 6 tháng đầu năm 2020
Số: 37/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 30/06/2020  Người ký: Võ Xuân Ca
2 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Số: 60/BC-HĐND  Ngày ban hành: 11/07/2020  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
3 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết về: “Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025”
Số: 84/BC-HĐND  Ngày ban hành: 15/09/2020  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
4 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án tuyến Quốc lộ 40B (đoạn từ đường vào tuyến cao tốc đến đường tránh thị trấn Tiên Kỳ)
Số: 93/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức
5 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020 cho các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư
Số: 95/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức
6 Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020
Số: 624/BC-CTHADS  Ngày ban hành: 22/06/2020  Người ký: Lê Văn Chương
7 Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá một số nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong thời gian qua
Số: 135/BC-UBND  Ngày ban hành: 10/09/2020  Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
8 Về quy định chế độ hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực phong tỏa cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Số: 130/BC-UBND  Ngày ban hành: 04/09/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
9 Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm 2020
Số: 249/BC-TA  Ngày ban hành: 29/06/2020  Người ký: Đặng Quốc Lộc
10 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết kèm theo Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) giai đoạn 2021-2025
Số: 86/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức
11 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Hưng Thịnh mở rộng, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn (19,77 ha)
Số: 90/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức
12 Đề nghị thông qua Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025
Số: 3815/TTr-UBND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
13 Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Số: 341/BC - VKS  Ngày ban hành: 26/06/2020  Người ký: Nguyễn Văn Quang
14 Gợi ý thảo luận tổ kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX
Ngày ban hành: 13/07/2020 
15 Về tình hình chấp hành pháp luật đầu tư công và tình hình triển khai thực hiện các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư
Số: 48/BC-UBND  Ngày ban hành: 18/05/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
16 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị trung tâm hành chính huyện Tây Giang và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường từ xã Tà Lu - thị trấn Prao - xã Zà Hung (từ trung tâm huyện Đông Giang đi huyện Đại Lộc)
Số: 85/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức
17 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh quy mô diện tích sàn xây dựng Dự án Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, thị xã Điện Bàn
Số: 88/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức
18 Báo cáo về cắt giảm dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2020 do dự báo ngân sách tỉnh hụt thu
Số: 81/BC-UBND  Ngày ban hành: 06/07/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
19 Tài liệu lấy ý kiến Đại biểu HĐND tỉnh về dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII
20 Về kết quả thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm và một số giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2020
Số: 78/BC-UBND  Ngày ban hành: 03/07/2020  Người ký: Lê Trí Thanh

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website