Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 27, văn bản 1 đến 20 trong 533 văn bản.
1 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022
Số: 55/BC-HĐND  Ngày ban hành: 20/04/2022  Người ký: Nguyễn Đức
2 Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021
Số: 86/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 29/11/2021  Người ký: Võ Xuân Ca
3 Báo cáo kết quả phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 đối với các dự án khởi công mới
4 Đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
5 Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X
Số: Số 621/BC-VKS  Ngày ban hành: 15/12/2021  Người ký: Nguyễn Văn Quang
6 Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
8 Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về tình hình hoạt động năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022
Số: Số 581/BC-CA  Ngày ban hành: 22/11/2021  Người ký: Đặng Quốc Lộc
9 Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021
Số: 71/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 05/07/2021  Người ký: Võ Xuân Ca
10 Về giới thiệu nhân sự bầu Hội thẩm nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 924/MTTQ-BTT  Ngày ban hành: 11/06/2021  Người ký: Võ Xuân Ca
11 Kết quả thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021
Số: Số 1505/BC-CTHADS  Ngày ban hành: 26/11/2021  Người ký: Lê Văn Chương
12 Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020 tại thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành
Số: 2303/BC-UBND  Ngày ban hành: 15/04/2022  Người ký: Trần Văn Tân
13 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 241/BC-MTTQ-BTT  Ngày ban hành: 11/06/2021  Người ký: Võ Xuân Ca
14 Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tại kỳ họp thứ 02, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số: 356/BC-VKS  Ngày ban hành: 15/07/2021  Người ký: Nguyễn Văn Quang
15 Đề nghị ban hành Nghị quyết bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
16 Bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
17 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
18 Tình hình, kết quả hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2022
Số: 223/BC-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
19 Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2021
Số: 826/BC-THADS  Ngày ban hành: 12/07/2021  Người ký: Lê Văn Chương
20 Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số: 368/BC-TA  Ngày ban hành: 12/07/2021  Người ký: Đặng Quốc Lộc

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website