Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 17, văn bản 1 đến 20 trong 339 văn bản.
1 Dự thảo Nghị quyết về Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác Y tế dự phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh
2 Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số: 117/BC-TA  Ngày ban hành: 12/03/2021  Người ký: Đặng Quốc Lộc
3 Đề nghị bổ sung dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) vào danh mục khởi công mới thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2021
4 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2021
Số: 68/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Nguyễn Đức
5 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án đường trục chính vào khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình
Số: 67/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Nguyễn Đức
6 Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020
Số: 51/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 03/12/2020  Người ký: Nguyễn Phi Hùng
7 Thông báo Kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp 6 tháng đầu năm 2020
Số: 37/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 30/06/2020  Người ký: Võ Xuân Ca
8 Thẩm tra đối với Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021của UBND tỉnh trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội
Số: 63/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Nguyễn Đức
9 Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 24, tổng kết hoạt đồng Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Người ký: Trần Xuân Vinh
10 Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số: 46/BC-UBND  Ngày ban hành: 09/04/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
11 Quy định mức hỗ trợ thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh
12 Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số: 86/BC-VKS  Ngày ban hành: 11/03/2021  Người ký: Nguyễn Văn Quang
13 Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ 24, tổng kết hoạt đồng Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Số: 00  Người ký: Trần Xuân Vinh
14 Báo cáo phương án và kết quả phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021
15 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh trên lĩnh vực phát triển kinh tế
Số: 64/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Nguyễn Đức
16 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật; công tác chỉ đạo điều hành; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020
Số: 131/BC-HĐND  Ngày ban hành: 05/12/2020  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
17 Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2020. Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021
Số: 1011/BC-THADS  Ngày ban hành: 02/10/2020  Người ký: Lê Văn Chương
18 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết về: “Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025”
Số: 84/BC-HĐND  Ngày ban hành: 15/09/2020  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
19 Báo cáo kết quả phân bổ nguồn cải cách tiền lương còn lại cho dự án đường trục chính từ khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai và dự án tuyến nối từ đường 129 đi Khu TĐC Duy Hải (giai đoạn 2)
20 Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 23, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 00  Người ký: Trần Xuân Vinh

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website