Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 13, văn bản 1 đến 20 trong 259 văn bản.
1 Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020
Số: 51/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 03/12/2020  Người ký: Nguyễn Phi Hùng
2 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình đề nghị thông qua biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2021
Số: 17/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
3 Về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước
trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2021
4 Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2020. Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021
Số: 1011/BC-THADS  Ngày ban hành: 02/10/2020  Người ký: Lê Văn Chương
5 Thông báo Kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp 6 tháng đầu năm 2020
Số: 37/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 30/06/2020  Người ký: Võ Xuân Ca
6 Báo cáo công tác năm 2020 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số: 662/BC-VKS  Ngày ban hành: 25/11/2020  Người ký: Nguyễn Văn Quang
7 Về thông qua đề án thành lập các phường: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh và Điện Phương
thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
8 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Số: 14/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Nguyễn Đức
9 Tình hình triển khai thực hiện dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự án Nhà bia ghi danh Liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam
Dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Nhà bia ghi danh Liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
10 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật; công tác chỉ đạo điều hành; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020
Số: 131/BC-HĐND  Ngày ban hành: 05/12/2020  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
11 Báo cáo công tác năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số: 500/BC-CA  Ngày ban hành: 09/11/2020  Người ký: Đặng Quốc Lộc
12 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình quản lý triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các dự án: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam; Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam
Số: 11/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Nguyễn Đức
13 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Số: 60/BC-HĐND  Ngày ban hành: 11/07/2020  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
14 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết về: “Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025”
Số: 84/BC-HĐND  Ngày ban hành: 15/09/2020  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
15 Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020
Số: 624/BC-CTHADS  Ngày ban hành: 22/06/2020  Người ký: Lê Văn Chương
16 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Đề án và dự thảo nghị quyết Quy định tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025
Số: 04/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
17 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 78/KH-HĐND  Ngày ban hành: 28/12/2020  Người ký: Phan Việt Cường
18 Tổng hợp góp ý vào các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa IX
19 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định mức chi phí quản lý chung và một số mức chi nhiệm vụ chi, dự án trong việc lập, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 09/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021 
20 Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021
Số: 200/BC-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2020  Người ký: Lê Trí Thanh

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website