Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Đến ngày:
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 22, văn bản 1 đến 20 trong 430 văn bản.
1 Báo cáo việc hỗ trợ Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng
Số: 157/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/09/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
2 Về thông qua Đề án công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
3 Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021
Số: 71/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 05/07/2021  Người ký: Võ Xuân Ca
4 Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tại kỳ họp thứ 02, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số: 356/BC-VKS  Ngày ban hành: 15/07/2021  Người ký: Nguyễn Văn Quang
5 Xin ý kiến liên quan đến nội dung điều chỉnh đất dịch vụ - công cộng tại hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu dân cư Thống Nhất (giai đoạn 2), phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn theo chỉ đạo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh
6 Về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 161/2010/NQ-HĐNDngày 22/4/2010 của HĐND tỉnh về Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ
trên địa bàn tỉnh
Số: 116/BC-UBND  Ngày ban hành: 14/07/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
7 Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2021
Số: 826/BC-THADS  Ngày ban hành: 12/07/2021  Người ký: Lê Văn Chương
8 Về giới thiệu nhân sự bầu Hội thẩm nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 924/MTTQ-BTT  Ngày ban hành: 11/06/2021  Người ký: Võ Xuân Ca
9 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 241/BC-MTTQ-BTT  Ngày ban hành: 11/06/2021  Người ký: Võ Xuân Ca
10 Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số: 368/BC-TA  Ngày ban hành: 12/07/2021  Người ký: Đặng Quốc Lộc
11 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025
12 Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Quảng Nam
13 Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số: 117/BC-TA  Ngày ban hành: 12/03/2021  Người ký: Đặng Quốc Lộc
14 Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số: 86/BC-VKS  Ngày ban hành: 11/03/2021  Người ký: Nguyễn Văn Quang
15 Về ước thực hiện thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm và một số giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2021
Số: 110/BC-UBND  Ngày ban hành: 02/07/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
16 Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020
Số: 51/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 03/12/2020  Người ký: Nguyễn Phi Hùng
17 Thông báo Kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp 6 tháng đầu năm 2020
Số: 37/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 30/06/2020  Người ký: Võ Xuân Ca
18 Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 107/BC-UBND  Ngày ban hành: 01/07/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
19 Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
Số: 105/BC-UBND  Ngày ban hành: 30/06/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
20 Về quy định cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website