Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 29, văn bản 1 đến 20 trong 580 văn bản.
1 Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm
Số: 110/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 11/07/2022  Người ký: Võ Xuân Ca
2 Đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường gom hai bên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn giáp thành phố Tam Kỳ đến nút giao đường ĐT.615 mới)
3 Đề nghị bổ sung danh mục dự án đầu tư từ nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước thực hiện Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 3 Dự án 4 năm 2022 trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 vào dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021- 2025 và kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
4 Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X
Số: 101/BC-UBND  Ngày ban hành: 01/06/2022  Người ký: Lê Trí Thanh
5 Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021
Số: 86/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 29/11/2021  Người ký: Võ Xuân Ca
6 Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021
Số: 71/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 05/07/2021  Người ký: Võ Xuân Ca
7 Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 129/BC-UBND  Ngày ban hành: 07/07/2022  Người ký: Lê Trí Thanh
8 Về kết quả thu - chi, công tác quản lý điều hành NSNN 6 tháng đầu năm và một số giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2022
9 Về việc thống nhất chủ trương cho phép cắt giảm, dừng đầu tư hạng mục cải tạo hệ thống cống dọc đường ĐT603B của dự án Hệ thống thoát nước cho các dự án ven biển phía Bắc thị xã Điện Bàn (giai đoạn II)
10 Về giới thiệu nhân sự bầu Hội thẩm nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 924/MTTQ-BTT  Ngày ban hành: 11/06/2021  Người ký: Võ Xuân Ca
11 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 241/BC-MTTQ-BTT  Ngày ban hành: 11/06/2021  Người ký: Võ Xuân Ca
12 Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X
Số: Số 621/BC-VKS  Ngày ban hành: 15/12/2021  Người ký: Nguyễn Văn Quang
13 Quyết định chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam; hạng mục: Mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật cao
14 Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số: Số 68/BC-HĐND  Ngày ban hành: 28/06/2022  Người ký: Trần Xuân Vinh
15 Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022
16 Dự thảo nghị quyết về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
17 Kết quả giám sát giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ nhất, thứ hai, HĐND tỉnh khóa X và tiến độ thực hiện kiến nghị sau giám sát tại Báo cáo số 168/BC-HĐND ngày 03/12/2021 của HĐND tỉnh
Số: 87/BC-HĐND  Ngày ban hành: 14/07/2022  Người ký: Nguyễn Công Thanh
18 Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về tình hình hoạt động năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022
Số: Số 581/BC-CA  Ngày ban hành: 22/11/2021  Người ký: Đặng Quốc Lộc
19 Kết quả thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021
Số: Số 1505/BC-CTHADS  Ngày ban hành: 26/11/2021  Người ký: Lê Văn Chương
20 Báo cáo kết quả phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 đối với các dự án khởi công mới

Đại biểu dân cử với cử tri    Liên kết web

    select

    Liên kết Website