Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Từ ngày:
Đến ngày:
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 31, văn bản 1 đến 20 trong 606 văn bản.
1 Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm
Số: 110/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 11/07/2022  Người ký: Võ Xuân Ca
2 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn, huy động nguồn vốn và tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù trong các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Số: 199/BC-HĐND  Ngày ban hành: 06/12/2022 
3 Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021
Số: 86/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 29/11/2021  Người ký: Võ Xuân Ca
4 Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021
Số: 71/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 05/07/2021  Người ký: Võ Xuân Ca
5 Về giới thiệu nhân sự bầu Hội thẩm nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 924/MTTQ-BTT  Ngày ban hành: 11/06/2021  Người ký: Võ Xuân Ca
6 Gợi ý thảo luận trình kỳ mười hai, HĐND tỉnh khóa X
7 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 241/BC-MTTQ-BTT  Ngày ban hành: 11/06/2021  Người ký: Võ Xuân Ca
8 Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X
Số: Số 621/BC-VKS  Ngày ban hành: 15/12/2021  Người ký: Nguyễn Văn Quang
9 Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về tình hình hoạt động năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022
Số: Số 581/BC-CA  Ngày ban hành: 22/11/2021  Người ký: Đặng Quốc Lộc
10 Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020
Số: 51/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 03/12/2020  Người ký: Nguyễn Phi Hùng
11 Thông báo Kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp 6 tháng đầu năm 2020
Số: 37/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 30/06/2020  Người ký: Võ Xuân Ca
12 Kết quả thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021
Số: Số 1505/BC-CTHADS  Ngày ban hành: 26/11/2021  Người ký: Lê Văn Chương
13 Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X
Số: 101/BC-UBND  Ngày ban hành: 01/06/2022  Người ký: Lê Trí Thanh
14 Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 129/BC-UBND  Ngày ban hành: 07/07/2022  Người ký: Lê Trí Thanh
15 Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tại kỳ họp thứ 02, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số: 356/BC-VKS  Ngày ban hành: 15/07/2021  Người ký: Nguyễn Văn Quang
16 Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2021
Số: 826/BC-THADS  Ngày ban hành: 12/07/2021  Người ký: Lê Văn Chương
17 Về kết quả thu - chi, công tác quản lý điều hành NSNN 6 tháng đầu năm và một số giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2022
18 Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022
19 Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số: 368/BC-TA  Ngày ban hành: 12/07/2021  Người ký: Đặng Quốc Lộc
20 Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số: 117/BC-TA  Ngày ban hành: 12/03/2021  Người ký: Đặng Quốc Lộc

Liên kết web

select

Liên kết Website