Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Đến ngày:
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 10 trong 30, văn bản 181 đến 200 trong 585 văn bản.
181 Tình hình, kết quả hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2020
Số: 201 /BC-UBND  Ngày ban hành: 04/12/2019  Người ký: Trần Đình Tùng
182 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết sửa đổi phụ lục đính kèm tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh quy định khoảng cách, địa bàn; mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP
Số: 04/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/01/2022  Người ký: Đặng Tấn Phương
183 Đề nghị cho phép tiếp tục thực hiện chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh
Số: Số 119/TTr-UBND  Ngày ban hành: 07/01/2022  Người ký: Trần Anh Tuấn
184 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình đề nghị tiếp tục thực hiện chế độ trợ cấp đặc thù quy định tại Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh
Số: Số 06/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/01/2022  Người ký: Hà Đức Tiến
185 Về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 110/TTr-UBND  Ngày ban hành: 07/01/2022  Người ký: Trần Văn Tân
186 Quy định chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025
187 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 và Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho viên chức sự nghiệp y tế công lập tỉnh, giai đoạn 2017-2021
188 Quy định mức thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp quốc gia, cấp tỉnh
189 Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
190 Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B
1. Dự án Đường nội thị phía Đông kết hợp hạ cos nền tránh nguy cơ sạt lở đồi Kiểm lâm vào khu dân cư thị trấn Prao
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
2. Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam; hạng mục: Hệ thống nội thất, trang thiết bị phòng mổ tại Khoa Gây mê hồi sức, Ngoại tiết niệu - Tiêu hóa - Đông y
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
191 Đề nghị ban hành Nghị quyết “sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định
một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025”
192 Tổng hợp góp ý dự thảo nghi quyết tại kỳ họp thứ 23
193 Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 24, tổng kết hoạt đồng Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Người ký: Trần Xuân Vinh
194 Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công
1. Dự án Đường nối từ đường cứu hộ, cứu nạn đến Quốc lộ 1A (tại ngã ba Cây Cốc)
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
2. Dự án Đường nối từ Quốc lộ 1A (tại ngã ba Cây Cốc) đến nút giao đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với Quốc lộ 14E
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
3. Dự án Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
195 Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ 24, tổng kết hoạt đồng Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Số: 00  Người ký: Trần Xuân Vinh
196 Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 23, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 00  Người ký: Trần Xuân Vinh
197 Triệu tập kỳ họp thứ 23, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 00  Người ký: Trần Xuân Vinh
198 Về thông qua Đề án công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
199 Đặt tên đường tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
200 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 00  Ngày ban hành: 09/04/2021  Người ký: Trần Xuân Vinh

Đại biểu dân cử với cử tri    Liên kết web

    select

    Liên kết Website