Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 10 trong 28, văn bản 181 đến 200 trong 545 văn bản.
181 Đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công
Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu Tân Bình và
đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
1. Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.607, đoạn Km14+565,62-Km22+398; giai đoạn 1: Đoạn Km14+565,62-Km18+00
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư thủy điện sông Bung 4
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
182 Đề nghị thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Quảng Nam
183 Đề nghị thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2022
184 Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020
Số: 8485/TTr-UBND  Ngày ban hành: 29/11/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
185 Đề nghị thông qua một số nhiệm vụ quy hoạch trên địa bàn tỉnh
1. Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến Quốc lộ 14B, đoạn từ Đại Hiệp đến cầu Hà Nha, huyện Đại Lộc giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự thảo Nghị quyết về thông qua một số nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thông qua điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu công nghiệp Đông Quế Sơn; một số nhiệm vụ quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh
Số: 182/BC-HĐND 
Ngày ban hành: 03/12/2021 
Người ký: Nguyễn Đức
186 Đề nghị thông qua nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp Đông Quế Sơn
187 Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết đặt tên đường Đà Nẵng và tên đường Nguyễn Tất Thành tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Số: Tờ trình số 8436/TTr-UBND  Ngày ban hành: 25/11/2021  Người ký: Trần Văn Tân
188 Về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022
189 Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương
190 Về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C
191 Quy định mức thưởng đối với các tập thể, cá nhân lập thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp quốc gia, cấp tỉnh
192 Gợi ý thảo luận tổ kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX
Ngày ban hành: 13/07/2020 
193 Tài liệu lấy ý kiến Đại biểu HĐND tỉnh về dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII
194 Quyết định điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ một số dự án đầu tưcông sử dụng vốn ngân sách Trung ƣơng giai đoạn 2021-2025
195 chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030
196 Đề nghị bổ sung ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án do Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư
197 Nghị quyết giảm 50% mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh đối với các thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 8409/TT-UBND  Ngày ban hành: 25/11/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
198 Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 21/GM-HĐND  Ngày ban hành: 25/06/2020  Người ký: Nguyễn Hoàng Minh
199 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 13/QĐ-HĐND  Ngày ban hành: 25/06/2020  Người ký: Nguyễn Hoàng Minh
200 Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website