Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 11 trong 28, văn bản 201 đến 220 trong 545 văn bản.
201 Về hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, cung cấp nước sạch thực hiện giảm giá nước sạch năm 2020 do đại dịch Covid-19
Số: 8388/TTr-UBND  Ngày ban hành: 24/11/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
202 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2021
203 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022
Số: 113/BC-HĐND  Ngày ban hành: 21/07/2021  Người ký: Nguyễn Đức
204 Nội dung và mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 8399/TT-UBND  Ngày ban hành: 24/11/2021  Người ký: Hồ Quang Bửu
205 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 59/QĐ-HĐND  Ngày ban hành: 09/11/2020  Người ký: Phan Việt Cường
206 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 61/KH-HĐND  Ngày ban hành: 09/11/2020  Người ký: Phan Việt Cường
207 Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 41/GM-HĐND  Ngày ban hành: 09/11/2020  Người ký: Phan Việt Cường
208 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 12/QĐ-HĐND  Ngày ban hành: 08/04/2020  Người ký: Nguyễn Hoàng Minh
209 Thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương
Số: 114/BC-HĐND  Ngày ban hành: 21/07/2021  Người ký: Nguyễn Đức
210 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về trả lời ý kiến của cử tri trên lĩnh vực kinh tế, ngân sách sau kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa IX
211 Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương
2. Dự án Hiện đại hóa hệ thống camera giám sát an ninh trật tự - giao thông trên địa bàn tỉnh
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
3. Dự án Trường THPT Núi Thành
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
4. Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Khu Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
DỰ THẢO NQ UBND TỈNH TRÌNH
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
212 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và một số giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2021
213 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021
214 Về việc xin thay đổi thời gian đào tạo và danh sách viên chức tham gia đào tạo kỹ thuật chuyên sâu, ekip theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số: 8238/TTr-UBND  Ngày ban hành: 19/11/2021  Người ký: Trần Văn Tân
215 Về việc đề nghị thông qua Đề án thành lập thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
Số: Số 8173/TTr-UBND  Ngày ban hành: 17/11/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
216 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 161/2010/NQ-HĐND ngày 22/4/2010 của HĐND tỉnh về Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh
217 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn huyện Thăng Bình
218 Về việc đề nghị đổi tên các thôn thuộc xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ
Số: Số 8178/TTr-UBND  Ngày ban hành: 17/11/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
219 Bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2021 trên địa bàn huyện Nam Trà My
Số: 7627/TTr-UBND  Ngày ban hành: 27/10/2021  Người ký: Trần Văn Tân
220 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ tại các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My và thành phố Tam Kỳ

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website