Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Đến ngày:
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 12 trong 30, văn bản 221 đến 240 trong 585 văn bản.
221 Quy định chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
222 Về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022
223 Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương
224 Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
225 Về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C
226 Quyết định điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ một số dự án đầu tưcông sử dụng vốn ngân sách Trung ƣơng giai đoạn 2021-2025
227 Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 21/GM-HĐND  Ngày ban hành: 25/06/2020  Người ký: Nguyễn Hoàng Minh
228 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 13/QĐ-HĐND  Ngày ban hành: 25/06/2020  Người ký: Nguyễn Hoàng Minh
229 chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030
230 Đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công
Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu Tân Bình và
đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
1. Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.607, đoạn Km14+565,62-Km22+398; giai đoạn 1: Đoạn Km14+565,62-Km18+00
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư thủy điện sông Bung 4
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
231 Đề nghị thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Quảng Nam
232 Đề nghị thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2022
233 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 59/QĐ-HĐND  Ngày ban hành: 09/11/2020  Người ký: Phan Việt Cường
234 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 61/KH-HĐND  Ngày ban hành: 09/11/2020  Người ký: Phan Việt Cường
235 Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020
Số: 8485/TTr-UBND  Ngày ban hành: 29/11/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
236 Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
237 Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 41/GM-HĐND  Ngày ban hành: 09/11/2020  Người ký: Phan Việt Cường
238 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 12/QĐ-HĐND  Ngày ban hành: 08/04/2020  Người ký: Nguyễn Hoàng Minh
239 Đề nghị thông qua một số nhiệm vụ quy hoạch trên địa bàn tỉnh
1. Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến Quốc lộ 14B, đoạn từ Đại Hiệp đến cầu Hà Nha, huyện Đại Lộc giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự thảo Nghị quyết về thông qua một số nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thông qua điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu công nghiệp Đông Quế Sơn; một số nhiệm vụ quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh
Số: 182/BC-HĐND 
Ngày ban hành: 03/12/2021 
Người ký: Nguyễn Đức
240 Đề nghị thông qua nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp Đông Quế Sơn

Đại biểu dân cử với cử tri    Liên kết web

    select

    Liên kết Website