Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Đến ngày:
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 13 trong 30, văn bản 241 đến 260 trong 585 văn bản.
241 Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết đặt tên đường Đà Nẵng và tên đường Nguyễn Tất Thành tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Số: Tờ trình số 8436/TTr-UBND  Ngày ban hành: 25/11/2021  Người ký: Trần Văn Tân
242 Quy định mức thưởng đối với các tập thể, cá nhân lập thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp quốc gia, cấp tỉnh
243 GỢI Ý THẢO LUẬN KỲ HỌP THỨ 14, HĐND TỈNH KHÓA IX Các nội dung liên quan Tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết và các báo cáo chuyên đề
244 GỢI Ý THẢO LUẬN KỲ HỌP THỨ 14, HĐND TỈNH KHÓA IX Các nội dung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
245 Triệu tập kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 60/QĐ-HĐND  Ngày ban hành: 26/11/2019  Người ký: Nguyễn Hoàng Minh
246 Đề nghị bổ sung ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án do Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư
247 Nghị quyết giảm 50% mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh đối với các thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 8409/TT-UBND  Ngày ban hành: 25/11/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
248 Về hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, cung cấp nước sạch thực hiện giảm giá nước sạch năm 2020 do đại dịch Covid-19
Số: 8388/TTr-UBND  Ngày ban hành: 24/11/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
249 Nội dung và mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 8399/TT-UBND  Ngày ban hành: 24/11/2021  Người ký: Hồ Quang Bửu
250 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2021
251 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022
Số: 113/BC-HĐND  Ngày ban hành: 21/07/2021  Người ký: Nguyễn Đức
252 Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương
2. Dự án Hiện đại hóa hệ thống camera giám sát an ninh trật tự - giao thông trên địa bàn tỉnh
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
3. Dự án Trường THPT Núi Thành
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
4. Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Khu Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
DỰ THẢO NQ UBND TỈNH TRÌNH
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
253 Triệu tập kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 59/QĐ-HĐND  Ngày ban hành: 22/11/2019  Người ký: Phan Việt Cường
254 Thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương
Số: 114/BC-HĐND  Ngày ban hành: 21/07/2021  Người ký: Nguyễn Đức
255 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về trả lời ý kiến của cử tri trên lĩnh vực kinh tế, ngân sách sau kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa IX
256 Về việc xin thay đổi thời gian đào tạo và danh sách viên chức tham gia đào tạo kỹ thuật chuyên sâu, ekip theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số: 8238/TTr-UBND  Ngày ban hành: 19/11/2021  Người ký: Trần Văn Tân
257 Về việc đề nghị thông qua Đề án thành lập thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
Số: Số 8173/TTr-UBND  Ngày ban hành: 17/11/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
258 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và một số giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2021
259 Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 50/QĐ-HĐND  Ngày ban hành: 16/10/2019  Người ký: Phan Việt Cường
260 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021

Đại biểu dân cử với cử tri    Liên kết web

    select

    Liên kết Website