Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Đến ngày:
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 14 trong 30, văn bản 261 đến 280 trong 585 văn bản.
261 Bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2021 trên địa bàn huyện Nam Trà My
Số: 7627/TTr-UBND  Ngày ban hành: 27/10/2021  Người ký: Trần Văn Tân
262 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021
263 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 161/2010/NQ-HĐND ngày 22/4/2010 của HĐND tỉnh về Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh
264 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn huyện Thăng Bình
265 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ tại các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My và thành phố Tam Kỳ
266 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C
Số: 107/BC-HĐND  Ngày ban hành: 21/07/2021  Người ký: Nguyễn Đức
267 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần thứ 3)
Số: 108/BC-HĐND  Ngày ban hành: 21/07/2021  Người ký: Nguyễn Đức
268 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cho ý kiến điều chỉnh cục bộ cơ cấu sử dụng đất của dự án Khu dân cư Thống Nhất (giai đoạn 2), phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn
Số: 92/BC-HĐND  Ngày ban hành: 20/07/2021  Người ký: Nguyễn Đức
269 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2030
Số: 97/BC-HĐND  Ngày ban hành: 21/07/2021  Người ký: Nguyễn Đức
270 Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công
1.Dự án Đầu tư trang bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Namvà Công an các huyện, thị xã, thành phố
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
2. Dự án Trụ sở Huyện ủy Đại Lộc
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
3.Dự án Thiết bị nâng cao năng lực sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình (quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công)
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KTNS
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
271 Điều chỉnh nội dung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất của huyện Thăng Bình, Núi Thành tại các Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020, Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh
1. Điều chỉnh nội dung danh mục dự án thu hồi đất của huyện Thăng Bình đã được thông qua tại Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh
Số: 5812/TTr-UBND 
Ngày ban hành: 01/09/2021 
Người ký: Trần Văn Tân
2. Điều chỉnh tên danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong Kế hoạch năm 2021 của huyện Núi Thành đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 và Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 22/7/2021
Số: 6339/TTr-UBND 
Ngày ban hành: 20/09/2021 
Người ký: Trần Văn Tân
272 Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa IX
273 Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn miền núi 6 tháng đầu năm 2021
274 Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về Quy định cơ chế hỗ trợ sắp xếp dân cư vùng miền núi Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
275 Bổ sung danh mục thu hồi đất năm 2021 của các huyện: Đại Lộc, Thăng Bình, Nông Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành, Quế Sơn và thị xã Điện Bàn
1. Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2021 của các huyện, thị xã: Đại Lộc, Thăng Bình, Nông Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Điện Bàn
Số: 5811/TTr-UBND 
Ngày ban hành: 01/09/2021 
Người ký: Trần Văn Tân
3. Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2021 huyện Quế Sơn
Số: 6641/TTr-UBND 
Ngày ban hành: 27/09/2021 
Người ký: Trần Văn Tân
276 Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của HĐND tỉnh khóa IX, X và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của HĐND tỉnh khóa X
Số: 83/BC-HĐND  Ngày ban hành: 20/07/2021  Người ký: Trần Xuân Vinh
277 Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong 6 tháng cuối năm 2021 của HĐND tỉnh khóa X
278 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình đề nghị chấm dứt hiệu lực các nghị quyết về quy hoạch trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Số: 90/BC-HĐND  Ngày ban hành: 20/07/2021  Người ký: Hà Đức Tiến
279 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Số: 91/BC-HĐND  Ngày ban hành: 20/07/2021  Người ký: Hà Đức Tiến
280 Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công)

Đại biểu dân cử với cử tri    Liên kết web

    select

    Liên kết Website