Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Đến ngày:
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 15 trong 30, văn bản 281 đến 300 trong 585 văn bản.
281 Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án
1. Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án: Nâng cấp Nghĩa trang nhân dân xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Số: 6385/TTr-UBND 
Ngày ban hành: 20/09/2021 
Người ký: Hồ Quang Bửu
2. Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án: Nâng cấp Nghĩa trang nhân dân xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Số: 6385/TTr-UBND 
Ngày ban hành: 20/09/2021 
Người ký: Hồ Quang Bửu
282 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
Số: 6501/TTr-UBND  Ngày ban hành: 23/09/2021  Người ký: Hồ Quang Bửu
283 Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương
284 Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân trung ương
285 Báo cáo thẩm tra của Ban KT-NS HĐND tỉnh về Cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025
286 Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
287 Về chủ trương bố trí vốn thực hiện dự án Sửa chữa, cải tạo cầu Duy Phước - Cẩm Kim và đường giao thông khu vực huyện Duy Xuyên, thành phố Hội An; bổ sung nguồn vốn bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Cầu Bình Đào trên tuyến Quốc lộ 14E; phương án phân bổ nguồn thu sử dụng đất năm 2020 chuyển sang năm 2021 cho các dự án đã cắt giảm bù hụt thu
288 Đề nghị xem xét thông qua vốn điều lệ ban đầu của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam
Số: 6249/TTr-UBND  Ngày ban hành: 17/09/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
289 Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
290 Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025
291 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về cho ý kiến về Dự án “Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam”, vay vốn ADB
292 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án khởi công mới vào kế hoạch đầu tư công năm 2021; quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh
293 Về điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo 02 đoạn tuyến nối với đường dẫn cầu Duy Phước - Cẩm Kim, huyện Duy Xuyên và thành phố Hội An
294 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.609 (mở rộng mặt đường từ 3,5m lên 5,5m đoạn Km71+578-Km74+578; thảm bê tông nhựa đoạn Km68+508-Km71+578)
295 Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
296 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2021
Số: 68/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Nguyễn Đức
297 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án đường trục chính vào khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình
Số: 67/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Nguyễn Đức
298 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án
Dự án Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4)
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.607, lý trình Km18 - Km22+398; Hạng mục:Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT UBND TỈNH TRÌNH
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KTNS
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Báo cáo thẩm tra
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
299 Thẩm tra đối với Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021của UBND tỉnh trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội
Số: 63/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Nguyễn Đức
300 Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Đại biểu dân cử với cử tri    Liên kết web

    select

    Liên kết Website