Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Đến ngày:
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 16 trong 30, văn bản 301 đến 320 trong 585 văn bản.
301 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh trên lĩnh vực phát triển kinh tế
Số: 64/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Nguyễn Đức
302 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Số: 43/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Nguyễn Đức
303 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn thành phố Hội An và quy định mức hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
Số: 44/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Nguyễn Đức
304 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cho ý kiến dự thảo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021
305 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
306 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 45/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Nguyễn Đức
307 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã
Số: 46/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Nguyễn Đức
308 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh
Số: 47/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Nguyễn Đức
309 Dự thảo Nghị quyết về Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác Y tế dự phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh
310 Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
311 Đề nghị xem xét thông qua và ban hành Nghị quyết quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
312 Quy định mức hỗ trợ thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh
313 Về chủ trương hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cho huyện Nam Giang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Giang; kéo dài thời gian giải ngân đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 nguồn ngân sách tỉnh; phân bổ vốn đầu tư cho một số dự án
314 Đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam
Số: 5988/TTr-UBND  Ngày ban hành: 09/09/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
315 Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 66/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Trần Xuân Vinh
316 Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021
317 Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thời gian đến
Số: 19/BC-HĐND  Ngày ban hành: 22/01/2021  Người ký: Trần Xuân Vinh
318 Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình, Dự thảo nghị quyết “Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.
Số: 49/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Trần Thị Bích Thu
319 Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình, Dự thảo nghị quyết “Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”.
Số: 48/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Trần Thị Bích Thu
320 Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình đề nghị bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Số: 50/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Trần Thị Bích Thu

Đại biểu dân cử với cử tri    Liên kết web

    select

    Liên kết Website