Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Đến ngày:
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 17 trong 30, văn bản 321 đến 340 trong 585 văn bản.
321 Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình, Dự thảo nghị quyết về đề nghị sửa đổi cụm từ “Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia” thành “Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông” tại Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐNDngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi phục vụ các kỳ thi trong ngành giáo dục và đào tạo, chính sách hỗ trợ tổ chức ôn tập đối với học sinh người dân tộc thiểu số kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh.
Số: 51/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Trần Thị Bích Thu
322 Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Số: 132/BC-HĐND  Ngày ban hành: 22/09/2021  Người ký: Nguyễn Đức
323 Tổng kết của Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Số: Số 58/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
324 Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số: Số 6137  Ngày ban hành: 14/09/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
325 Về việc đính chính tọa độ biển báo “vành đai biên giới” tại thôn Abaanh II, xã Tr’hy, huyện Tây Giang
Số: Số 4732/TTr-UBND  Ngày ban hành: 27/07/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
326 Về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước
trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2021
327 Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 131/BC-HĐND  Ngày ban hành: 22/09/2021  Người ký: Nguyễn Đức
328 Về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: Số 5885/TTr-UBND  Ngày ban hành: 07/09/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
329 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025
330 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh
Số: 55/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
331 Về thông qua đề án thành lập các phường: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh và Điện Phương
thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
332 Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh
Số: 52/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Trần Thị Bích Thu
333 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh
Số: 35/BC-HĐND  Ngày ban hành: 15/03/2021  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
334 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Đề án và dự thảo Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
Số: 24/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/03/2021  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
335 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C trên địa bàn tỉnh
336 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về đề nghị bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh để thanh toán nợ khối lượng hoàn
thành các dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ cứu nạn thành phố Tam Kỳ, huyện Thăng Bình và huyện Núi Thành; thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối Quốc lộ 1 đến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và đường ven biển tỉnh Quảng Nam (đoạn tuyến Quốc lộ 40B), đoạn qua huyện Phú Ninh (phạm vi mặt cắt từ 9m đến 12m)
Số: 26/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/03/2021  Người ký: Nguyễn Đức
337 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả phân bổ nguồn cải cách tiền lương còn lại cho dự án Đường trục chính từ khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai, dự án Tuyến nối từ đường 129 đi khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 2); phương án và kết quả phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021
Số: 25/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/03/2021  Người ký: Nguyễn Đức
338 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chấp thuận chủ trương đầu tư 04 dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh
Số: 31/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/03/2021  Người ký: Nguyễn Đức
339 Về việc quy định mức chi phí quản lý chung và một số mức chi nhiệm vụ chi, dự án trong việc lập, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
340 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh về thành lập Quỹ Hỗ trợ ngư dân
Số: 32/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/03/2021  Người ký: Nguyễn Đức

Đại biểu dân cử với cử tri    Liên kết web

    select

    Liên kết Website