Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 18 trong 29, văn bản 341 đến 360 trong 580 văn bản.
341 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Quy định một số nội dung, mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh
Số: 34/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/03/2021  Người ký: Nguyễn Đức
342 Đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ tại thành phố Tam Kỳ, huyện Nam Trà My và huyện Bắc Trà My để thực hiện các dự án đầu tư
Số: 4229/TTr-UBND  Ngày ban hành: 09/07/2021  Người ký: Hồ Quang Bửu
343 Quy định cơ chế hỗ trợ sắp xếp dân cư vùng miền núi Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
344 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng kỳ cuối 2016-2020 tại các huyện: Đông Giang, Thăng Bình, Hiệp Đức, Nam Giang, Nông Sơn, Phú Ninh và thành phố Tam Kỳ
Số: 27/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/03/2021  Người ký: Nguyễn Đức
345 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Số: 28/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/03/2021  Người ký: Nguyễn Đức
346 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cấp lại tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành
Số: 29/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/03/2021  Người ký: Nguyễn Đức
347 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về đề nghị thông qua phương án giải thể Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam
Số: 30/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/03/2021  Người ký: Nguyễn Đức
348 Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình, Dự thảo nghị quyết “Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác Y tế dự phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025”
Số: 22/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/03/2021  Người ký: Trần Thị Bích Thu
349 Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao khác đang tập trung đào tạo, tập huấn, thi đấu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
350 Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương
1. Dự án Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở Công an tỉnh
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
2. Dự án Mua sắm hệ thống trang thiết bị, phần mềm nghiệp vụ An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
3. Dự án Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, CHDCND Lào
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
4. Sửa chữa trụ sở làm việc Liên minh Hợp tác xã tỉnh
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
351 Đề nghị ban hành Nghị quyết bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ năm 2021 của các huyện, thị xã, thành phố: Nông Sơn, Đại Lộc, Tây Giang, Hội An, Tiên Phước, Thăng Bình, Điện Bàn, Phú Ninh, Duy Xuyên, Núi Thành, Tam Kỳ, Nam Giang, Đông Giang, Quế Sơn
Số: 4097/TTr-UBND  Ngày ban hành: 06/07/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
352 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình đề nghị thông qua biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2021
Số: 17/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
353 Đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số: 4098/TTr-UBND  Ngày ban hành: 06/07/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
354 Quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2026
Số: 4032/TTr-UBND  Ngày ban hành: 02/07/2021  Người ký: Trần Văn Tân
355 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Số: 14/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Nguyễn Đức
356 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình quản lý triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các dự án: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam; Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam
Số: 11/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Nguyễn Đức
357 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Đề án và dự thảo nghị quyết Quy định tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025
Số: 04/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
358 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định mức chi phí quản lý chung và một số mức chi nhiệm vụ chi, dự án trong việc lập, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 09/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021 
359 Dự thảo Nghị quyết kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021
360 Đề nghị thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030

Đại biểu dân cử với cử tri    Liên kết web

    select

    Liên kết Website