Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 19 trong 29, văn bản 361 đến 380 trong 580 văn bản.
361 Đề nghị thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
362 Dự thảo Nghị quyết về xử lý kết quả rà soát Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
363 Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho viên chức sự nghiệp y tế công lập tỉnh, giai đoạn 2017-202
Số: 13/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Trần Thị Bích Thu
364 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh vềCho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh
Số: 12/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Nguyễn Đức
365 Về giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C
366 Về đề nghị chấm dứt hiệu lực các Nghị quyết về quy hoạch lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Số: 3044/TTr-UBND  Ngày ban hành: 24/05/2021  Người ký: Hồ Quang Bửu
367 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình đề nghị thông qua 29 vị trí cắm biển báo Vành đai biên giới tỉnh Quảng Nam
Số: 03/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
368 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
Số: 10/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Nguyễn Đức
369 Tờ trình về đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong 6 tháng cuối năm 2021 của HĐND tỉnh khóa X
Số: 06/TTr-HĐND  Ngày ban hành: 11/06/2021  Người ký: Trần Xuân Vinh
370 Cho ý kiến về Dự án “Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam”, vay vốn Ngân hàng Thế giới
371 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Số: 08/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Nguyễn Đức
372 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định nội dung, mức chi để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh
Số: 07/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Nguyễn Đức
373 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Số: 06/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Nguyễn Đức
374 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình, đề án và dự thảo Nghị quyết thành lập các phường: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh và Điện Phương thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Số: 02/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
375 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Cơ chế thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, giai đoạn 2021-2025
Số: 05/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Nguyễn Đức
376 cho ý kiến thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư phía Nam thị trấn Nam Phước
377 Kết quả khảo sát về tổ chức, hoạt động của các đơn vị hành chính cấp xã, thôn/tổ dân phố sau sắp xếp, sáp nhập; việc thực hiện các quy định pháp luật trong tuyển dụng công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; thực hiện quy định chuyển xếp lương đối với hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP tại cấp huyện
Số: 164/BC-HĐND  Ngày ban hành: 21/12/2020  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
378 Kết quả khảo sát tình hình triển khai thực hiện một số đề tài khoa học, ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến nay
Số: 161/BC-HĐND  Ngày ban hành: 14/12/2020  Người ký: Nguyễn Đức
379 Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.609 (mở rộng mặt đường từ 3,5m lên 5,5m đoạn Km71+578-Km74+578; thảm bê tông nhựa đoạn Km68+508-Km71+578)
380 Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án: Đường trục chính vào khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Số: 2182/TTr-UBND  Ngày ban hành: 16/04/2021  Người ký: Nguyễn Đức

Đại biểu dân cử với cử tri    Liên kết web

    select

    Liên kết Website