Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
123
Số văn bản/trang:
select
 Trang 2 trong 3, văn bản 21 đến 40 trong 41 văn bản.
21 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 – 2022
Số: 213/BC-UBND  Ngày ban hành: 11/12/2019  Người ký: Trần Đình Tùng
22 Đề nghị phê chuẩn kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020
Số: 68/TTr-HĐND  Ngày ban hành: 12/12/2019  Người ký: Nguyễn Hoàng Minh
23 Ban hành Nghị quyết về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Theo Tờ trình số 7229/TTr-UBND ngày 03/12/2019 và Công văn số 7300/UBND-KTTH ngày 05/12/2019)
Số: 7229 /TTr-UBND  Ngày ban hành: 03/12/2019  Người ký: Trần Đình Tùng
24 Đề nghị thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Số: 67/TTr-HĐND  Ngày ban hành: 06/12/2019  Người ký: Nguyễn Hoàng Minh
25 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi
Số: 115/BC-HĐND  Ngày ban hành: 28/11/2019  Người ký: Nguyễn Đức
26 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh cục bộ quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng để xây dựng hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn
Số: 114/BC-HDND  Ngày ban hành: 28/11/2019  Người ký: Nguyễn Đức
27 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh
Số: 113/BC-HĐND  Ngày ban hành: 28/11/2019  Người ký: Nguyễn Đức
28 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bố trí kinh phí thực hiện đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu
Số: 112/BC-HĐND  Ngày ban hành: 28/11/2019  Người ký: Nguyễn Đức
29 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về các nội dung bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn; điều chuyển, bố trí kế hoạch vốn và điều chỉnh một số nội dung về thực hiện bồi thường, GPMB tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh
Số: 111/BC-HĐND  Ngày ban hành: 28/11/2019  Người ký: Nguyễn Đức
30 Đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018
Số: 7240 /TTr-UBND  Ngày ban hành: 03/12/2019  Người ký: Trần Đình Tùng
31 Đề nghị ban hành Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mầm non và học sinh tiểu học tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam
Số: 7165/TTr-UBND  Ngày ban hành: 29/11/2019  Người ký: Trần Văn Tân
32 Đề nghị quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Nam
Số: 7021/TTr-UBND  Ngày ban hành: 25/11/2019  Người ký: Trần Văn Tân
33 Đề nghị ban hành Nghị quyết về phê duyệt chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 7099 /TTr-UBND  Ngày ban hành: 27/11/2019  Người ký: Lê Trí Thanh
34 Thực hiện công tác nhân sự
Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 60/TTr-UBND 
Ngày ban hành: 29/11/2019 
Người ký: Phan Việt Cường
Miễn nhiệm Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 7109/TTr-UBND 
Ngày ban hành: 27/11/2019 
Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Bầu bổ sung Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 7110/TTr-UBND 
Ngày ban hành: 27/11/2019 
Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Giới thiệu nhân sự bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2020
Số: 61/TTr-HĐND 
Ngày ban hành: 29/11/2019 
Người ký: Phan Việt Cường
35 Báo cáo tình hình thực hiện và đề nghị thống nhất chủ trương điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019
Số: 7078/TTr-UBND  Ngày ban hành: 26/11/2019  Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
36 Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và bố trí vốn từ ngân sách tỉnh để đầu tư hoàn thành công trình Kè chống sạt lở bờ sông Cái, khu vực Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – miền núi Quảng Nam
Số: 6925/TTr-UBND  Ngày ban hành: 20/11/2019  Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
37 Điều chỉnh một số nội dung về thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh
Số: 6767/TTr-UBND  Ngày ban hành: 12/11/2019  Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
38 Về kinh phí thực hiện đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh
Số: 6869/TTr-UBND  Ngày ban hành: 18/11/2019  Người ký: Lê Trí Thanh
39 Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng để xây dựng Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn
Số: 7115/Tr-UBND  Ngày ban hành: 27/11/2019  Người ký: Lê Trí Thanh
40 Quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 - 2020
Số: 6480/TTr-UBND  Ngày ban hành: 29/10/2019  Người ký: Lê Trí Thanh

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết Website