Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 2 trong 28, văn bản 21 đến 40 trong 545 văn bản.
21 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng
Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng
Số: 3082/TTr-UBND  Ngày ban hành: 17/05/2022  Người ký: Hồ Quang Bửu
22 Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2021
Số: 826/BC-THADS  Ngày ban hành: 12/07/2021  Người ký: Lê Văn Chương
23 Tình hình, kết quả hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2022
Số: 223/BC-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
24 Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Số: Số 220/BC-HĐND  Ngày ban hành: 29/12/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
25 Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số: 368/BC-TA  Ngày ban hành: 12/07/2021  Người ký: Đặng Quốc Lộc
26 Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020
Số: 51/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 03/12/2020  Người ký: Nguyễn Phi Hùng
27 Đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An
28 Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
29 Thông báo Kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp 6 tháng đầu năm 2020
Số: 37/TB-MTTQ-UB  Ngày ban hành: 30/06/2020  Người ký: Võ Xuân Ca
30 Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số: 117/BC-TA  Ngày ban hành: 12/03/2021  Người ký: Đặng Quốc Lộc
31 Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Số: Số 225/BC-UBND  Ngày ban hành: 30/12/2021 
32 Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
33 Đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
34 Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số: 86/BC-VKS  Ngày ban hành: 11/03/2021  Người ký: Nguyễn Văn Quang
35 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
36 Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ năm
37 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
38 Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2020. Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021
Số: 1011/BC-THADS  Ngày ban hành: 02/10/2020  Người ký: Lê Văn Chương
39 Báo cáo công tác năm 2020 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số: 662/BC-VKS  Ngày ban hành: 25/11/2020  Người ký: Nguyễn Văn Quang
40 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh
Số: 37/BC-HĐND  Ngày ban hành: 18/04/2022  Người ký: Nguyễn Đức

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website