Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Từ ngày:
Đến ngày:
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 20 trong 31, văn bản 381 đến 400 trong 606 văn bản.
381 Đề nghị ban hành Nghị quyết bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ năm 2021 của các huyện, thị xã, thành phố: Nông Sơn, Đại Lộc, Tây Giang, Hội An, Tiên Phước, Thăng Bình, Điện Bàn, Phú Ninh, Duy Xuyên, Núi Thành, Tam Kỳ, Nam Giang, Đông Giang, Quế Sơn
Số: 4097/TTr-UBND  Ngày ban hành: 06/07/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
382 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Số: 14/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Nguyễn Đức
383 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình quản lý triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các dự án: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam; Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam
Số: 11/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Nguyễn Đức
384 Đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn huyện Thăng Bình
Số: 4098/TTr-UBND  Ngày ban hành: 06/07/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
385 Quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2026
Số: 4032/TTr-UBND  Ngày ban hành: 02/07/2021  Người ký: Trần Văn Tân
386 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Đề án và dự thảo nghị quyết Quy định tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025
Số: 04/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
387 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định mức chi phí quản lý chung và một số mức chi nhiệm vụ chi, dự án trong việc lập, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 09/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021 
388 Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho viên chức sự nghiệp y tế công lập tỉnh, giai đoạn 2017-202
Số: 13/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Trần Thị Bích Thu
389 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh vềCho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh
Số: 12/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Nguyễn Đức
390 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình đề nghị thông qua 29 vị trí cắm biển báo Vành đai biên giới tỉnh Quảng Nam
Số: 03/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
391 Đề nghị thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030
392 Đề nghị thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
393 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
Số: 10/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Nguyễn Đức
394 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Số: 08/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Nguyễn Đức
395 Quyết định chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công)
396 Về giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C
397 Về đề nghị chấm dứt hiệu lực các Nghị quyết về quy hoạch lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Số: 3044/TTr-UBND  Ngày ban hành: 24/05/2021  Người ký: Hồ Quang Bửu
398 Cho ý kiến thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Đông Dương tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn
399 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định nội dung, mức chi để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh
Số: 07/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Nguyễn Đức
400 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Số: 06/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/01/2021  Người ký: Nguyễn Đức

Liên kết web

select

Liên kết Website