Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 21 trong 29, văn bản 401 đến 420 trong 580 văn bản.
401 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 1974/TTr-UBND  Ngày ban hành: 09/04/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
402 thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên
Số: 111/BC-HĐND  Ngày ban hành: 19/11/2020  Người ký: Nguyễn Đức
403 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020 và chỉ tiêu chuyển mục đích đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp kỳ cuối (2016-2020) của các huyện: Núi Thành, Thăng Bình, Tiên Phước
Số: 112/BC-HĐND  Ngày ban hành: 19/11/2020 
404 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công)
Số: 108/BC-HĐND  Ngày ban hành: 01/11/2020  Người ký: Nguyễn Đức
405 Về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Số: 1955/TTr-UBND  Ngày ban hành: 09/04/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
406 Quy định về tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn thành phố Hội An và quy định mức hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
Số: 1949/TTr-UBND  Ngày ban hành: 09/04/2021  Người ký: Trần Văn Tân
407 Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 1950/TTr-UBND  Ngày ban hành: 09/04/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
408 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh về giảm mức phí tham quan trên địa bàn tỉnh
Số: 101/BC-HĐND  Ngày ban hành: 30/10/2020  Người ký: Nguyễn Đức
409 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
Số: 102/BC-HĐND  Ngày ban hành: 30/10/2020  Người ký: Nguyễn Đức
410 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2018 chưa giải ngân hết
Số: 106/BC-HĐND  Ngày ban hành: 30/10/2020  Người ký: Nguyễn Đức
411 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bố trí vốn ngân sách tỉnh thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khu đất quốc phòng chuyển giao tại xã Tam Quang
Số: 104/BC-HĐND  Ngày ban hành: 30/10/2020  Người ký: Nguyễn Đức
412 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cho ý kiến thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án khu đô thị trên địa bàn tỉnh
Số: 105/BC-HĐND  Ngày ban hành: 30/10/2020  Người ký: Nguyễn Đức
413 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa,đất rừng phòng hộ năm 2020
Số: 100/BC-HĐND  Ngày ban hành: 30/10/2020  Người ký: Nguyễn Đức
414 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021
415 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Đại Lộc
Số: 103/BC-HĐND  Ngày ban hành: 30/10/2020  Người ký: Nguyễn Đức
416 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án tuyến Quốc lộ 40B (đoạn từ đường vào tuyến cao tốc đến đường tránh thị trấn Tiên Kỳ)
Số: 93/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức
417 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020 cho các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư
Số: 95/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức
418 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức của tỉnh Quảng Nam
Số: BC 107/BC-HĐND  Ngày ban hành: 30/10/2020  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
419 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết kèm theo Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) giai đoạn 2021-2025
Số: 86/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức
420 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Hưng Thịnh mở rộng, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn (19,77 ha)
Số: 90/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức

Đại biểu dân cử với cử tri    Liên kết web

    select

    Liên kết Website