Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Từ ngày:
Đến ngày:
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 22 trong 31, văn bản 421 đến 440 trong 606 văn bản.
421 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần thứ 2)
Số: 115/BC-HĐND  Ngày ban hành: 19/11/2020  Người ký: Nguyễn Đức
422 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
Số: 114/BC-HĐND  Ngày ban hành: 19/11/2020 
423 Đề nghị xem xét thông qua và ban hành Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
424 Về việc sửa đổi cụm từ “Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia” thành “Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông” tại Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi phục vụ các kỳ thi trong ngành giáo dục và đào tạo, chính sách hỗ trợ tổ chức ôn tập đối với học sinh người dân tộc thiểu số kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 1922/TTr-UBND  Ngày ban hành: 08/04/2021  Người ký: Trần Văn Tân
425 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025
Số: 113/BC-HĐND  Ngày ban hành: 19/11/2020  Người ký: Nguyễn Đức
426 thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên
Số: 111/BC-HĐND  Ngày ban hành: 19/11/2020  Người ký: Nguyễn Đức
427 Về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ
Số: 1873/TTr-UBND  Ngày ban hành: 01/04/2021  Người ký: Trần Văn Tân
428 Về việc thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh
Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Số: 1971/TTr-UBND  Ngày ban hành: 09/04/2021  Người ký: Trần Văn Tân
429 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020 và chỉ tiêu chuyển mục đích đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp kỳ cuối (2016-2020) của các huyện: Núi Thành, Thăng Bình, Tiên Phước
Số: 112/BC-HĐND  Ngày ban hành: 19/11/2020 
430 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công)
Số: 108/BC-HĐND  Ngày ban hành: 01/11/2020  Người ký: Nguyễn Đức
431 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 1974/TTr-UBND  Ngày ban hành: 09/04/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
432 Về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Số: 1955/TTr-UBND  Ngày ban hành: 09/04/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
433 Quy định về tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn thành phố Hội An và quy định mức hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
Số: 1949/TTr-UBND  Ngày ban hành: 09/04/2021  Người ký: Trần Văn Tân
434 Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 1950/TTr-UBND  Ngày ban hành: 09/04/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
435 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh về giảm mức phí tham quan trên địa bàn tỉnh
Số: 101/BC-HĐND  Ngày ban hành: 30/10/2020  Người ký: Nguyễn Đức
436 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
Số: 102/BC-HĐND  Ngày ban hành: 30/10/2020  Người ký: Nguyễn Đức
437 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2018 chưa giải ngân hết
Số: 106/BC-HĐND  Ngày ban hành: 30/10/2020  Người ký: Nguyễn Đức
438 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bố trí vốn ngân sách tỉnh thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khu đất quốc phòng chuyển giao tại xã Tam Quang
Số: 104/BC-HĐND  Ngày ban hành: 30/10/2020  Người ký: Nguyễn Đức
439 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cho ý kiến thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án khu đô thị trên địa bàn tỉnh
Số: 105/BC-HĐND  Ngày ban hành: 30/10/2020  Người ký: Nguyễn Đức
440 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa,đất rừng phòng hộ năm 2020
Số: 100/BC-HĐND  Ngày ban hành: 30/10/2020  Người ký: Nguyễn Đức

Liên kết web

select

Liên kết Website