Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 22 trong 29, văn bản 421 đến 440 trong 580 văn bản.
421 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị trung tâm hành chính huyện Tây Giang và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường từ xã Tà Lu - thị trấn Prao - xã Zà Hung (từ trung tâm huyện Đông Giang đi huyện Đại Lộc)
Số: 85/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức
422 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh quy mô diện tích sàn xây dựng Dự án Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, thị xã Điện Bàn
Số: 88/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức
423 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch vốn 2018
Số: 87/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức
424 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020
Số: 91/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức
425 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn các huyện: Hiệp Đức, Duy Xuyên, Nam Giang,Bắc Trà My, Đại Lộc
Số: 89/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức
426 Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
Số: 92/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Trần Thị Bích Thu
427 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung danh mục các dự án quy hoạch vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và bố trí nguồn vốn để thực hiện
Số: 69/BC-HĐND  Ngày ban hành: 14/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
428 Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2020 của HĐND tỉnh về đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
Số: 83/BC-HDND  Ngày ban hành: 14/09/2020  Người ký: Trần Thị Bích Thu
429 Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về phiên họp giải trình “Việc chấp hành pháp luật đầu tư công và tình hình triển khai thực hiện các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư”
Số: 34/TB-HĐND  Ngày ban hành: 07/07/2020  Người ký: Phan Việt Cường
430 Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về điều chỉnh cục bộ quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
Số: 94/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Thị Tuyết Thanh
431 Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX và tiến độ giải quyết các kiến nghị của cử tri sau giám sát tại Báo cáo số 125/BC-HĐND ngày 12/12/2019
Số: 39/BC-HĐND  Ngày ban hành: 08/07/2020  Người ký: Nguyễn Hoàng Minh
432 Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C
1. Dự án Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp
Số:
Ngày ban hành: 14/03/2021 
Người ký:
2.Dự án Nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh và hệ thống ký số tập trung
Số:
Ngày ban hành: 15/03/2021 
Người ký:
3.Dự án Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
4.Dự án Nâng cấp, cải tạo Doanh trại Trung tâm Huấn luyện - Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, Trung đoàn bộ binh 885
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
5.Dự án Sửa chữa, cải tạo chống thấm trụ sở Tỉnh ủy Quảng Nam
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
6.Dự án Sửa chữa, khôi phục đảm bảo giao thông do xuống cấp, hư hỏng sau bão lũ công trình cầu Liêu Km1+255, tuyến ĐT.611B
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
7.Dự án Khôi phục, tái thiết tuyến đường ĐT.606
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
8.Khôi phục, tái thiết tuyến đường ĐT.611
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
9.Dự án Hồ chứa nước Suối Thỏ
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
10.Dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (ĐH1.NTM)
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
11.Dự án Đường giao thông Trà Mai – Trà Vân – Trà Vinh, huyện Nam Trà My (ĐH5.NTM)
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
12. Dự án Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
13.Dự án ĐH5.PS (Đoạn Phước Công - Phước Lộc)
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
14.Dự án Khôi phục, tái thiết tuyến ĐH2.PS (Đoạn Phước Thành - Phước Lộc)
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
15.Dự án Khôi phục, tái thiết tuyến ĐH1.PS (Đoạn Phước Kim - Phước Thành)
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
16.Dự án Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
17.Dự án Cầu Đăk Mét, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
18.Dự án Đường vào khu xử lý rác Tam Xuân II và hỗ trợ bồi thường và tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp của khu chứa và xử lý rác thải Tam Xuân II
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
19.Dự án Khôi phục cầu Z'Rượt, tuyến ĐH3.TG, huyện Tây Giang
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
20.Dự án Cầu qua Đồn Biên phòng xã ANông, huyện Tây Giang
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
21.Dự án tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại khối phố 2, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
22.Dự án Cầu Bình Sa đi Bình Hải (cầu Tây Giang), huyện Thăng Bình
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
23.Dự án Cầu Tân Bình và đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Các dự thảo nghị quyết
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
24.Dự án Nâng cấp mở rộng đường ĐT.609, đoạn An Điềm - A Sờ
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
433 Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020
Số: 38/BC-HĐND  Ngày ban hành: 06/07/2020  Người ký: Nguyễn Hoàng Minh
434 Tờ trình về cấp lại tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành
Số: 790/TTr-UBND  Ngày ban hành: 09/02/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
435 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình kinh tế, thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
Số: 64/BC-HĐND  Ngày ban hành: 13/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
436 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020
Số: 67/BC-HĐND  Ngày ban hành: 13/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
437 Đề nghị ban hành Nghị quyết về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Số: 1123/TTr-UBND  Ngày ban hành: 05/03/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
438 Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về thành lập Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam
Số: 1239/TTr-UBND  Ngày ban hành: 10/03/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
439 Quy định mức hỗ trợ cho thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 1051/TTr-UBND  Ngày ban hành: 03/03/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
440 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020
Số: 63/BC-HĐND  Ngày ban hành: 13/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức

Đại biểu dân cử với cử tri    Liên kết web

    select

    Liên kết Website