Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 23 trong 29, văn bản 441 đến 460 trong 580 văn bản.
441 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh
Số: 46/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
442 Đề nghị thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác Y tế dự phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
Số: 1065/TTr-UBND  Ngày ban hành: 03/03/2021  Người ký: Trần Văn Tân
443 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 61/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
444 đề nghị thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số: 04/TTr-HĐND  Ngày ban hành: 10/03/2021  Người ký: Trần Xuân Vinh
445 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 51/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
446 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020
Số: 58/BC-HĐND  Ngày ban hành: 11/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
447 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021
Số: 50/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
448 Đề nghị thông qua Nghị quyết về phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
Số: 1099/TTr-UBND  Ngày ban hành: 04/03/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
449 Đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng kỳ cuối (2016-2020) tại các huyện: Đông Giang, Thăng Bình, Hiệp Đức, Nam Giang, Nông Sơn, Phú Ninh và thành phố Tam Kỳ
Số: 1260/TTr-UBND  Ngày ban hành: 11/03/2021 
450 Quy định một số nội dung, mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 1172/TTr-UBND  Ngày ban hành: 08/03/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
451 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cho ý kiến điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 03 dự án xây dựng nhà ở khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh
Số: 52/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
452 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cắt giảm dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2020 do dự báo ngân sách tỉnh hụt thu
Số: 49/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
453 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018
Số: 48/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
454 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về trả lời ý kiến của cử tri trên lĩnh vực kinh tế, ngân sách sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 53/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
455 Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Số: 47/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
456 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị Trung tâm huyện Nông Sơn
457 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Số: 60/BC-HĐND  Ngày ban hành: 11/07/2020  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
458 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình, dự thảo nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực (trước ngày 04 tháng 10 năm 2001.
Số: 41/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
459 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2020
Số: 55/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
460 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đề án về đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số đường tại thành phố Hội An; thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên; thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình và thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
Số: 54/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt

Đại biểu dân cử với cử tri    Liên kết web

    select

    Liên kết Website