Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Từ ngày:
Đến ngày:
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 23 trong 31, văn bản 441 đến 460 trong 606 văn bản.
441 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Đại Lộc
Số: 103/BC-HĐND  Ngày ban hành: 30/10/2020  Người ký: Nguyễn Đức
442 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án tuyến Quốc lộ 40B (đoạn từ đường vào tuyến cao tốc đến đường tránh thị trấn Tiên Kỳ)
Số: 93/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức
443 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020 cho các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư
Số: 95/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức
444 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức của tỉnh Quảng Nam
Số: BC 107/BC-HĐND  Ngày ban hành: 30/10/2020  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
445 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết kèm theo Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) giai đoạn 2021-2025
Số: 86/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức
446 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Hưng Thịnh mở rộng, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn (19,77 ha)
Số: 90/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức
447 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị trung tâm hành chính huyện Tây Giang và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường từ xã Tà Lu - thị trấn Prao - xã Zà Hung (từ trung tâm huyện Đông Giang đi huyện Đại Lộc)
Số: 85/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức
448 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh quy mô diện tích sàn xây dựng Dự án Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, thị xã Điện Bàn
Số: 88/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức
449 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch vốn 2018
Số: 87/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức
450 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020
Số: 91/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức
451 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn các huyện: Hiệp Đức, Duy Xuyên, Nam Giang,Bắc Trà My, Đại Lộc
Số: 89/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Đức
452 Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
Số: 92/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Trần Thị Bích Thu
453 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung danh mục các dự án quy hoạch vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và bố trí nguồn vốn để thực hiện
Số: 69/BC-HĐND  Ngày ban hành: 14/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
454 Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2020 của HĐND tỉnh về đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
Số: 83/BC-HDND  Ngày ban hành: 14/09/2020  Người ký: Trần Thị Bích Thu
455 Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về phiên họp giải trình “Việc chấp hành pháp luật đầu tư công và tình hình triển khai thực hiện các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư”
Số: 34/TB-HĐND  Ngày ban hành: 07/07/2020  Người ký: Phan Việt Cường
456 Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về điều chỉnh cục bộ quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
Số: 94/BC-HĐND  Ngày ban hành: 16/09/2020  Người ký: Nguyễn Thị Tuyết Thanh
457 Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX và tiến độ giải quyết các kiến nghị của cử tri sau giám sát tại Báo cáo số 125/BC-HĐND ngày 12/12/2019
Số: 39/BC-HĐND  Ngày ban hành: 08/07/2020  Người ký: Nguyễn Hoàng Minh
458 Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020
Số: 38/BC-HĐND  Ngày ban hành: 06/07/2020  Người ký: Nguyễn Hoàng Minh
459 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình kinh tế, thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
Số: 64/BC-HĐND  Ngày ban hành: 13/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
460 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020
Số: 67/BC-HĐND  Ngày ban hành: 13/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức

Liên kết web

select

Liên kết Website