Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Từ ngày:
Đến ngày:
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 24 trong 31, văn bản 461 đến 480 trong 606 văn bản.
461 Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C
1. Dự án Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp
Số:
Ngày ban hành: 14/03/2021 
Người ký:
2.Dự án Nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh và hệ thống ký số tập trung
Số:
Ngày ban hành: 15/03/2021 
Người ký:
3.Dự án Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
4.Dự án Nâng cấp, cải tạo Doanh trại Trung tâm Huấn luyện - Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, Trung đoàn bộ binh 885
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
5.Dự án Sửa chữa, cải tạo chống thấm trụ sở Tỉnh ủy Quảng Nam
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
6.Dự án Sửa chữa, khôi phục đảm bảo giao thông do xuống cấp, hư hỏng sau bão lũ công trình cầu Liêu Km1+255, tuyến ĐT.611B
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
7.Dự án Khôi phục, tái thiết tuyến đường ĐT.606
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
8.Khôi phục, tái thiết tuyến đường ĐT.611
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
9.Dự án Hồ chứa nước Suối Thỏ
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
10.Dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (ĐH1.NTM)
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
11.Dự án Đường giao thông Trà Mai – Trà Vân – Trà Vinh, huyện Nam Trà My (ĐH5.NTM)
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
12. Dự án Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
13.Dự án ĐH5.PS (Đoạn Phước Công - Phước Lộc)
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
14.Dự án Khôi phục, tái thiết tuyến ĐH2.PS (Đoạn Phước Thành - Phước Lộc)
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
15.Dự án Khôi phục, tái thiết tuyến ĐH1.PS (Đoạn Phước Kim - Phước Thành)
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
16.Dự án Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
17.Dự án Cầu Đăk Mét, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
18.Dự án Đường vào khu xử lý rác Tam Xuân II và hỗ trợ bồi thường và tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp của khu chứa và xử lý rác thải Tam Xuân II
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
19.Dự án Khôi phục cầu Z'Rượt, tuyến ĐH3.TG, huyện Tây Giang
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
20.Dự án Cầu qua Đồn Biên phòng xã ANông, huyện Tây Giang
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
21.Dự án tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại khối phố 2, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
22.Dự án Cầu Bình Sa đi Bình Hải (cầu Tây Giang), huyện Thăng Bình
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
23.Dự án Cầu Tân Bình và đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Các dự thảo nghị quyết
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
24.Dự án Nâng cấp mở rộng đường ĐT.609, đoạn An Điềm - A Sờ
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
462 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020
Số: 63/BC-HĐND  Ngày ban hành: 13/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
463 Tờ trình về cấp lại tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành
Số: 790/TTr-UBND  Ngày ban hành: 09/02/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
464 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh
Số: 46/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
465 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 61/BC-HĐND  Ngày ban hành: 12/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
466 Đề nghị ban hành Nghị quyết về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Số: 1123/TTr-UBND  Ngày ban hành: 05/03/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
467 Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về thành lập Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam
Số: 1239/TTr-UBND  Ngày ban hành: 10/03/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
468 Quy định mức hỗ trợ cho thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 1051/TTr-UBND  Ngày ban hành: 03/03/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
469 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 51/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
470 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020
Số: 58/BC-HĐND  Ngày ban hành: 11/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
471 Đề nghị thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác Y tế dự phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
Số: 1065/TTr-UBND  Ngày ban hành: 03/03/2021  Người ký: Trần Văn Tân
472 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021
Số: 50/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
473 đề nghị thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số: 04/TTr-HĐND  Ngày ban hành: 10/03/2021  Người ký: Trần Xuân Vinh
474 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cho ý kiến điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 03 dự án xây dựng nhà ở khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh
Số: 52/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
475 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cắt giảm dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2020 do dự báo ngân sách tỉnh hụt thu
Số: 49/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
476 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018
Số: 48/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức
477 Đề nghị thông qua Nghị quyết về phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
Số: 1099/TTr-UBND  Ngày ban hành: 04/03/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
478 Đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng kỳ cuối (2016-2020) tại các huyện: Đông Giang, Thăng Bình, Hiệp Đức, Nam Giang, Nông Sơn, Phú Ninh và thành phố Tam Kỳ
Số: 1260/TTr-UBND  Ngày ban hành: 11/03/2021 
479 Quy định một số nội dung, mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 1172/TTr-UBND  Ngày ban hành: 08/03/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
480 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về trả lời ý kiến của cử tri trên lĩnh vực kinh tế, ngân sách sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 53/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Nguyễn Đức

Liên kết web

select

Liên kết Website