Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 25 trong 29, văn bản 481 đến 500 trong 580 văn bản.
481 Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
Số: 7730/TTr-UBND  Ngày ban hành: 30/12/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
482 Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức chi phí quản lý chung và một số mức chi nhiệm vụ chi, dự án trong việc lập, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh
Số: 7712/TTr-UBND  Ngày ban hành: 29/12/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
483 Tờ trình thông qua biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2021
Số: Tờ trình số 6992/TTr-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
484 Tờ trình đề nghị thành lập các phường: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh và Điện Phương thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Số: Tờ trình số 6994/TTr-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
485 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Cồn Tiến, thành phố Hội An, Quảng Nam
Số: 7003/TTr-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
486 Quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 7072/TTr-UBND  Ngày ban hành: 01/12/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
487 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án: Thủy điện Sông Tranh 4 trên địa bàn huyện Hiệp Đức và Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
Số: 6224/TTr-UBND  Ngày ban hành: 22/10/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
488 Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
Số: 7612/TTr-UBND  Ngày ban hành: 24/12/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
489 Về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
Số: 352/TTr-UBND  Ngày ban hành: 26/11/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
490 Về việc thông qua 29 vị trí cắm biển báo Vành đai biên giới tỉnh Quảng Nam
Số: 6997/TTr-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
491 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 130/BC-HĐND  Ngày ban hành: 13/12/2019  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
492 Quy định về nội dung, mức chi để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 6987/TTr-UBND  Ngày ban hành: 27/11/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
493 Quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Số: 7113/TTr-UBND  Ngày ban hành: 02/12/2020  Người ký: Trần Văn Tân
494 Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020
Số: 138/BC-HĐND  Ngày ban hành: 13/12/2019  Người ký: Trần Thị Bích Thu
495 Đề nghị thông qua Báo cáo đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Quảng Nam
Số: 7170/TTr-UBND  Ngày ban hành: 04/12/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
496 Đề nghị ban hành Nghị quyết về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Số: 7144/TTr-UBND  Ngày ban hành: 03/12/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
497 Về việc xin ý kiến giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Thương mại Bất động sản Tây Bắc đề xuất không bố trí quỹ đất nhà ở xã hội của dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 1) tại phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ
Số: 7131/TTr-UBND  Ngày ban hành: 03/12/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
498 Về việc thống nhất chủ trương dừng triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025
Số: 7024/TTr-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2020  Người ký: Trần Văn Tân
499 Về kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2020; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 – 2023
Số: 7171/TTr-UBND  Ngày ban hành: 04/12/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
500 Đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2019
Số: 7011/TTr-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2020  Người ký: Lê Trí Thanh

Đại biểu dân cử với cử tri    Liên kết web

    select

    Liên kết Website