Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Từ ngày:
Đến ngày:
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 26 trong 31, văn bản 501 đến 520 trong 606 văn bản.
501 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về đề nghị không đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh; điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án xử lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1) và dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam
Số: 14/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức
502 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án khu đô thị trên địa bàn tỉnh
Số: 15/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức
503 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung quy hoạch mỏ đất san lấp phục vụ thi công dự án hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn
Số: 16/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức
504 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ sung các điểm khoáng sản phân tán nhỏ lẻ vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của tỉnh Quảng Nam
Số: 17/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/04/2020  Người ký: Nguyễn Đức
505 cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh
Khu đô thị mới Tây Bắc Bình Minh
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Khu đô thị Nam thị trấn Ái Nghĩa (Khu T12 và mở rộng)
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Khu đô thị phía Đông thị trấn Ái Nghĩa
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Khu đô thị phía Tây sông Vu Gia thị trấn Ái Nghĩa
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Khu dân cư khu 5 thị trấn Ái Nghĩa
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự thảo nghị quyết và phụ lục 05 dự án
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự thảo nghị quyết
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
506 Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho viên chức sự nghiệp y tế công lập tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2021
Số: 7786/TTr-UBND  Ngày ban hành: 31/12/2020  Người ký: Trần Văn Tân
507 Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
Số: 7730/TTr-UBND  Ngày ban hành: 30/12/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
508 Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức chi phí quản lý chung và một số mức chi nhiệm vụ chi, dự án trong việc lập, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh
Số: 7712/TTr-UBND  Ngày ban hành: 29/12/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
509 Tờ trình thông qua biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2021
Số: Tờ trình số 6992/TTr-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
510 Tờ trình đề nghị thành lập các phường: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh và Điện Phương thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Số: Tờ trình số 6994/TTr-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
511 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Cồn Tiến, thành phố Hội An, Quảng Nam
Số: 7003/TTr-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
512 Quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 7072/TTr-UBND  Ngày ban hành: 01/12/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
513 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án: Thủy điện Sông Tranh 4 trên địa bàn huyện Hiệp Đức và Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
Số: 6224/TTr-UBND  Ngày ban hành: 22/10/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
514 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 130/BC-HĐND  Ngày ban hành: 13/12/2019  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
515 Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
Số: 7612/TTr-UBND  Ngày ban hành: 24/12/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
516 Về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
Số: 352/TTr-UBND  Ngày ban hành: 26/11/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
517 Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020
Số: 138/BC-HĐND  Ngày ban hành: 13/12/2019  Người ký: Trần Thị Bích Thu
518 Về việc thông qua 29 vị trí cắm biển báo Vành đai biên giới tỉnh Quảng Nam
Số: 6997/TTr-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
519 Quy định về nội dung, mức chi để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 6987/TTr-UBND  Ngày ban hành: 27/11/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
520 Quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Số: 7113/TTr-UBND  Ngày ban hành: 02/12/2020  Người ký: Trần Văn Tân

Liên kết web

select

Liên kết Website