Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 27 trong 28, văn bản 521 đến 540 trong 545 văn bản.
521 Quy định một số cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2030
Số: 1953/TTr-UBND  Ngày ban hành: 09/04/2020  Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
522 Cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh
523 Đề nghị bổ sung danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 các huyện, thành phố: Duy Xuyên, Phú Ninh, Thăng Bình, Bắc Trà My, Hội An
524 Đề nghị bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản phân tán nhỏ, lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Số: 1631/TTr-UBND  Ngày ban hành: 25/03/2020  Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
525 Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo Luật đầu tư công năm 2019
6. BÁO CÁO THẨM TRA của ban Kinh tế- Ngân sách về quyết định chủ trương đầu tư các dự án trình kỳ họp thứ 15
Số: 20/BC-HĐND 
Ngày ban hành: 17/04/2020 
Người ký: Nguyễn Đức
7. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
526 Phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách tập trung và cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025
527 Đề nghị bổ sung quy hoạch mỏ đất san lấp phục vụ thi công dự án Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn
Số: 7747/TTr-UBND  Ngày ban hành: 25/12/2019  Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
528 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án khẩn cấp Gia cố đê bao, hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ rác, hộc chứa rác dự phòng tại Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp, huyện Đại Lộc
Số: 28/BC-UBND  Ngày ban hành: 24/03/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
529 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Quảng Nam
Số: 216/BC-UBND  Ngày ban hành: 11/12/2019  Người ký: Lê Trí Thanh
530 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 – 2022
Số: 213/BC-UBND  Ngày ban hành: 11/12/2019  Người ký: Trần Đình Tùng
531 Đề nghị phê chuẩn kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020
Số: 68/TTr-HĐND  Ngày ban hành: 12/12/2019  Người ký: Nguyễn Hoàng Minh
532 Ban hành Nghị quyết về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Theo Tờ trình số 7229/TTr-UBND ngày 03/12/2019 và Công văn số 7300/UBND-KTTH ngày 05/12/2019)
Số: 7229 /TTr-UBND  Ngày ban hành: 03/12/2019  Người ký: Trần Đình Tùng
533 Đề nghị thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Số: 67/TTr-HĐND  Ngày ban hành: 06/12/2019  Người ký: Nguyễn Hoàng Minh
534 Đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018
Số: 7240 /TTr-UBND  Ngày ban hành: 03/12/2019  Người ký: Trần Đình Tùng
535 Đề nghị ban hành Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mầm non và học sinh tiểu học tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam
Số: 7165/TTr-UBND  Ngày ban hành: 29/11/2019  Người ký: Trần Văn Tân
536 Đề nghị quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Nam
Số: 7021/TTr-UBND  Ngày ban hành: 25/11/2019  Người ký: Trần Văn Tân
537 Đề nghị ban hành Nghị quyết về phê duyệt chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 7099 /TTr-UBND  Ngày ban hành: 27/11/2019  Người ký: Lê Trí Thanh
538 Thực hiện công tác nhân sự
Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 60/TTr-UBND 
Ngày ban hành: 29/11/2019 
Người ký: Phan Việt Cường
Miễn nhiệm Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 7109/TTr-UBND 
Ngày ban hành: 27/11/2019 
Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Bầu bổ sung Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 7110/TTr-UBND 
Ngày ban hành: 27/11/2019 
Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Giới thiệu nhân sự bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2020
Số: 61/TTr-HĐND 
Ngày ban hành: 29/11/2019 
Người ký: Phan Việt Cường
539 Báo cáo tình hình thực hiện và đề nghị thống nhất chủ trương điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019
Số: 7078/TTr-UBND  Ngày ban hành: 26/11/2019  Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
540 Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và bố trí vốn từ ngân sách tỉnh để đầu tư hoàn thành công trình Kè chống sạt lở bờ sông Cái, khu vực Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – miền núi Quảng Nam
Số: 6925/TTr-UBND  Ngày ban hành: 20/11/2019  Người ký: Huỳnh Khánh Toàn

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website