Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 28 trong 29, văn bản 541 đến 560 trong 580 văn bản.
541 Về việc giảm phí tham quan trên địa bàn tỉnh
Số: 3579/TTr-UBND  Ngày ban hành: 09/07/2020  Người ký: Trần Đình Tùng
542 Đề nghị thông qua biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2020.
Số: 3726/TTr-UBND  Ngày ban hành: 07/07/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
543 Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố: Duy Xuyên, Nam Trà My, Quế Sơn, Phước Sơn, Điện Bàn, Thăng Bình, Tiên Phước, Hội An, Hiệp Đức, Tây Giang, Núi Thành, Đại Lộc, Phú Ninh, Đông Giang
Số: 3681/TTr-UBND  Ngày ban hành: 06/07/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
544 Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 3670/TTr-UBND  Ngày ban hành: 06/07/2020  Người ký: Hồ Quang Bửu
545 Đề nghị thông qua Đề án về đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số đường tại thành phố Hội An; thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên; thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình và thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
Số: 3649/TTr-UBND  Ngày ban hành: 03/07/2020  Người ký: Trần Văn Tân
546 Tờ trình đề nghị thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021
Số: 25/TTr-HĐND  Ngày ban hành: 30/06/2020  Người ký: Nguyễn Hoàng Minh
547 Thực hiện công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 16
Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 3488/TTr-UBND 
Ngày ban hành: 26/06/2020 
Người ký: Lê Trí Thanh
Tờ trình về việc đề nghị bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 3489/TTr-UBND 
Ngày ban hành: 26/06/2020 
Người ký: Lê Trí Thanh
Đơn xin thôi đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 00 
Ngày ban hành: 21/05/2020 
Người ký: Trương Trọng Tiến
Tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 26/TTr-HĐND 
Ngày ban hành: 03/07/2020 
Người ký: Phan Việt Cường
Tờ trình giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 27/TTr-HĐND 
Ngày ban hành: 08/07/2020 
Người ký: Võ Hồng
Nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số:
Ngày ban hành: 14/07/2020 
Người ký: Phan Việt Cường
Nghị quyết về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số:
Ngày ban hành: 14/07/2020 
Người ký: Phan Việt Cường
Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số:
Ngày ban hành: 14/07/2020 
Người ký: Phan Việt Cường
548 Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án khu dân cư, khu đô thị thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh
549 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực
Số: 3415/TTr-UBND  Ngày ban hành: 24/06/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
550 Đề nghị phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2018
Số: 2865/TTr-UBND  Ngày ban hành: 28/05/2020  Người ký: Trần Đình Tùng
551 Đề nghị ban hành Nghị quyết về cắt giảm dự toán chi ngân sách năm 2020 do dự báo ngân sách địa phương hụt thu
Số: 2195/TTr-UBND  Ngày ban hành: 20/04/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
552 Đề án về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 2115/Tr-UBND  Ngày ban hành: 16/04/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
553 Không đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách tỉnh; điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án xử lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1) và dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam
Số: 1604/TTr-UBND  Ngày ban hành: 24/03/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
554 Phương án phân bổ kế hoạch vốn năm 2020
555 Phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 từ nguồn vốn dự phòng trung hạn
Số: 734/TTr-UBND  Ngày ban hành: 19/02/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
556 Quy định một số cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2030
Số: 1953/TTr-UBND  Ngày ban hành: 09/04/2020  Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
557 Cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh
558 Đề nghị bổ sung danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 các huyện, thành phố: Duy Xuyên, Phú Ninh, Thăng Bình, Bắc Trà My, Hội An
559 Đề nghị bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản phân tán nhỏ, lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Số: 1631/TTr-UBND  Ngày ban hành: 25/03/2020  Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
560 Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo Luật đầu tư công năm 2019
6. BÁO CÁO THẨM TRA của ban Kinh tế- Ngân sách về quyết định chủ trương đầu tư các dự án trình kỳ họp thứ 15
Số: 20/BC-HĐND 
Ngày ban hành: 17/04/2020 
Người ký: Nguyễn Đức
7. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:

Đại biểu dân cử với cử tri    Liên kết web

    select

    Liên kết Website