Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Đến ngày:
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 29 trong 30, văn bản 561 đến 580 trong 589 văn bản.
561 Đề án về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 2115/Tr-UBND  Ngày ban hành: 16/04/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
562 Không đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách tỉnh; điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án xử lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1) và dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam
Số: 1604/TTr-UBND  Ngày ban hành: 24/03/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
563 Phương án phân bổ kế hoạch vốn năm 2020
564 Phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 từ nguồn vốn dự phòng trung hạn
Số: 734/TTr-UBND  Ngày ban hành: 19/02/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
565 Quy định một số cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2030
Số: 1953/TTr-UBND  Ngày ban hành: 09/04/2020  Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
566 Cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh
567 Đề nghị bổ sung danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 các huyện, thành phố: Duy Xuyên, Phú Ninh, Thăng Bình, Bắc Trà My, Hội An
568 Đề nghị bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản phân tán nhỏ, lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Số: 1631/TTr-UBND  Ngày ban hành: 25/03/2020  Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
569 Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo Luật đầu tư công năm 2019
6. BÁO CÁO THẨM TRA của ban Kinh tế- Ngân sách về quyết định chủ trương đầu tư các dự án trình kỳ họp thứ 15
Số: 20/BC-HĐND 
Ngày ban hành: 17/04/2020 
Người ký: Nguyễn Đức
7. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
570 Phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách tập trung và cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025
571 Đề nghị bổ sung quy hoạch mỏ đất san lấp phục vụ thi công dự án Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn
Số: 7747/TTr-UBND  Ngày ban hành: 25/12/2019  Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
572 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án khẩn cấp Gia cố đê bao, hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ rác, hộc chứa rác dự phòng tại Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp, huyện Đại Lộc
Số: 28/BC-UBND  Ngày ban hành: 24/03/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
573 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Quảng Nam
Số: 216/BC-UBND  Ngày ban hành: 11/12/2019  Người ký: Lê Trí Thanh
574 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 – 2022
Số: 213/BC-UBND  Ngày ban hành: 11/12/2019  Người ký: Trần Đình Tùng
575 Đề nghị phê chuẩn kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020
Số: 68/TTr-HĐND  Ngày ban hành: 12/12/2019  Người ký: Nguyễn Hoàng Minh
576 Ban hành Nghị quyết về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Theo Tờ trình số 7229/TTr-UBND ngày 03/12/2019 và Công văn số 7300/UBND-KTTH ngày 05/12/2019)
Số: 7229 /TTr-UBND  Ngày ban hành: 03/12/2019  Người ký: Trần Đình Tùng
577 Đề nghị thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Số: 67/TTr-HĐND  Ngày ban hành: 06/12/2019  Người ký: Nguyễn Hoàng Minh
578 Đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018
Số: 7240 /TTr-UBND  Ngày ban hành: 03/12/2019  Người ký: Trần Đình Tùng
579 Đề nghị ban hành Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mầm non và học sinh tiểu học tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam
Số: 7165/TTr-UBND  Ngày ban hành: 29/11/2019  Người ký: Trần Văn Tân
580 Đề nghị quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Nam
Số: 7021/TTr-UBND  Ngày ban hành: 25/11/2019  Người ký: Trần Văn Tân

Liên kết web

select

Liên kết Website