Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 3 trong 28, văn bản 41 đến 60 trong 545 văn bản.
41 Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020 tại thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành
Số: 2303/BC-UBND  Ngày ban hành: 15/04/2022  Người ký: Trần Văn Tân
42 Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
Số: 204/BC-UBND  Ngày ban hành: 18/11/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
43 Bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
44 Báo cáo việc hỗ trợ Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng
Số: 157/BC-HĐND  Ngày ban hành: 17/09/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
45 Đề nghị ban hành Nghị quyết bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
46 Báo cáo công tác năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số: 500/BC-CA  Ngày ban hành: 09/11/2020  Người ký: Đặng Quốc Lộc
47 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Số: 60/BC-HĐND  Ngày ban hành: 11/07/2020  Người ký: Đặng Thị Minh Nguyệt
48 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về đề nghị loại khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ đối với dự án thủy điện Đăk Pring 2 tại thôn A Bát, xã Chà Val, huyện Nam Giang
Số: 39/BC-HĐND  Ngày ban hành: 18/04/2022  Người ký: Nguyễn Đức
49 Xin ý kiến liên quan đến nội dung điều chỉnh đất dịch vụ - công cộng tại hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu dân cư Thống Nhất (giai đoạn 2), phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn theo chỉ đạo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh
50 Về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 161/2010/NQ-HĐNDngày 22/4/2010 của HĐND tỉnh về Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ
trên địa bàn tỉnh
Số: 116/BC-UBND  Ngày ban hành: 14/07/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
51 Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020
Số: 624/BC-CTHADS  Ngày ban hành: 22/06/2020  Người ký: Lê Văn Chương
52 Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm 2020
Số: 249/BC-TA  Ngày ban hành: 29/06/2020  Người ký: Đặng Quốc Lộc
53 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025
54 Về việc đề nghị đổi tên khối phố thuộc phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn
Số: số 2180/TTr-UBND  Ngày ban hành: 12/04/2022  Người ký: Lê Trí Thanh
55 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
56 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Mở rộng trường bắn, thao trường huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
57 Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Quảng Nam
58 Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Số: 341/BC - VKS  Ngày ban hành: 26/06/2020  Người ký: Nguyễn Văn Quang
59 Về ước thực hiện thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm và một số giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2021
Số: 110/BC-UBND  Ngày ban hành: 02/07/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
60 Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 1876/TTr-UBND  Ngày ban hành: 30/03/2022  Người ký: Trần Anh Tuấn

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website