Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 4 trong 28, văn bản 61 đến 80 trong 545 văn bản.
61 Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 107/BC-UBND  Ngày ban hành: 01/07/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
62 Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
Số: 105/BC-UBND  Ngày ban hành: 30/06/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
63 Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025
Số: 51/BC-HĐND  Ngày ban hành: 19/04/2022  Người ký: Trần Thị Bích Thu
64 Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh
Số: 50/BC-HĐND  Ngày ban hành: 19/04/2022  Người ký: Trần Thị Bích Thu
65 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; cho ý kiến về nội dung đầu tư, cơ chế tài chính của dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)
66 Về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021
Số: 97/BC-UBND  Ngày ban hành: 28/06/2021  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
67 Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
Số: 96/BC-UBND  Ngày ban hành: 25/06/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
68 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cho kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) sang năm 2022
69 Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh
Số: 48/BC-HĐND  Ngày ban hành: 19/04/2022  Người ký: Trần Thị Bích Thu
70 Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm giá sinh phẩm xét nghiệm) trong trường hợp không thuộc phạm vi than a Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh
Số: 47/BC-HĐND  Ngày ban hành: 19/04/2022  Người ký: Trần Thị Bích Thu
71 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về đề nghị cho phép áp dụng các nội dung, tỷ lệ hỗ trợ tại Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 – 2020 cho đến khi có Nghị quyết mới thay thế
72 Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2021
Số: 98/BC-UBND  Ngày ban hành: 28/06/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
73 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021
Số: 104/BC-UBND  Ngày ban hành: 30/06/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
74 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình và xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ
Số: 17/BC-HĐND  Ngày ban hành: 11/01/2022  Người ký: Nguyễn Đức
75 Dự thảo nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương
76 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
Số: 46/BC-HĐND  Ngày ban hành: 19/04/2022  Người ký: Hà Đức Tiến
77 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định các chế độ hỗ trợ cho công tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
Số: 45/BC-HĐND  Ngày ban hành: 19/04/2022  Người ký: Hà Đức Tiến
78 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo nghị quyết về đổi tên khối phố thuộc phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Số: 44/BC-HĐND  Ngày ban hành: 19/04/2022  Người ký: Hà Đức Tiến
79 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025
80 Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số: 46/BC-UBND  Ngày ban hành: 09/04/2021  Người ký: Lê Trí Thanh

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website