Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 5 trong 28, văn bản 81 đến 100 trong 545 văn bản.
81 Báo cáo phương án và kết quả phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021
82 Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương
83 Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương
84 Báo cáo kết quả phân bổ nguồn cải cách tiền lương còn lại cho dự án đường trục chính từ khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai và dự án tuyến nối từ đường 129 đi Khu TĐC Duy Hải (giai đoạn 2)
85 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2025
86 Thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình và xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ.
Ngày ban hành: 11/01/2022 
87 Đề nghị cho kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) sang năm 2022
88 Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về cơ chế khuyến khích,bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025
89 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công
90 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương
91 Đề nghị cho phép được áp dụng các nội dung, tỷ lệ hỗ trợ tại Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020 cho đến khi có Nghị quyết mới thay thế
92 Tình hình triển khai thực hiện dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự án Nhà bia ghi danh Liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam
Dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự án Nhà bia ghi danh Liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
93 Xin ý kiến về dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam, vay vốn WB
94 Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công)
95 Đề nghị điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Mở rộng trường bắn, thao trường huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
96 Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021
Số: 200/BC-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
97 Kết quả triển khai thực hiện các nội dung thẩm tra, giám sát của HĐND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX.
Số: 216/BC-UBND  Ngày ban hành: 03/12/2020  Người ký: Nguyễn Hồng Quang
98 Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B
1. Dự án cầu Phong Thử trên tuyến ĐT.609
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
2. Dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh thuộc Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
4. BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KTNS
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
99 Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết “Sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”
Số: 05/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/01/2022 
100 Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình, Dự thảo nghị quyết “Quy định mức chi tiền công thực hiện các nhiệm vụ thuộc công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi đối với giáo dục phổ thông; chính sách tổ chức ôn tập cho học sinh người dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”
Số: 01/BC-HĐND  Ngày ban hành: 07/01/2022  Người ký: Trần Thị Bích Thu

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website