Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 6 trong 28, văn bản 101 đến 120 trong 545 văn bản.
101 Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số: 162/TTr-UBND  Ngày ban hành: 10/01/2022  Người ký: Lê Trí Thanh
102 Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 về quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
Số: 197/BC-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2020  Người ký: Trần Văn Tân
103 Kết quả phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020 đối với dự án Mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam
Số: 212/BC-UBND  Ngày ban hành: 02/12/2020  Người ký: Trần Văn Tân
104 Về việc giới thiệu bầu bổ sung chức danhỦy viên UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số: 163/TTr-UBND  Ngày ban hành: 10/01/2022  Người ký: Lê Trí Thanh
105 Thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai tại
xã Bình Nam, huyện Thăng Bình và xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ.
Số: 214/TTr-UBND  Ngày ban hành: 11/01/2022  Người ký: Lê Trí Thanh
106 Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết sửa đổi phụ lục đính kèm tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh quy định khoảng cách, địa bàn; mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP
Số: 04/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/01/2022  Người ký: Đặng Tấn Phương
107 Báo cáo đề xuất xử lý các nghị quyết của HĐND tỉnh có hiệu lực thi hành đến năm 2020,2021
Số: 213/BC-UBND  Ngày ban hành: 02/12/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
108 Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020
Số: 194/BC-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
109 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình đề nghị tiếp tục thực hiện chế độ trợ cấp đặc thù quy định tại Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh
Số: Số 06/BC-HĐND  Ngày ban hành: 10/01/2022  Người ký: Hà Đức Tiến
110 Về thông qua Đề án thành lập thị trấn Trung Phước,huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
111 Đánh giá kết quả thực hiện thu, chi NSNN chính 05 năm 2016-2020 và kế hoạch tài chính 05 năm 2021-2025 tỉnh Quảng Nam
Số: 209/BC-UBND  Ngày ban hành: 30/12/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
112 Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Số: 193/BC-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
113 Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020
114 Đề nghị cho phép tiếp tục thực hiện chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh
Số: Số 119/TTr-UBND  Ngày ban hành: 07/01/2022  Người ký: Trần Anh Tuấn
115 Tổ chức kỳ họp thứ 02, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số: 29/KH-HĐND  Ngày ban hành: 29/06/2021  Người ký: Phan Việt Cường
116 Nghị quyết về quy định mức chi thực hiện kế hoạch hằng năm của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
117 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020; phương hướng chỉ đạo, điều hành năm 2021 của UBND tỉnh
Số: 198/BC-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
118 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
119 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022
120 Về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 110/TTr-UBND  Ngày ban hành: 07/01/2022  Người ký: Trần Văn Tân

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website