Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 7 trong 28, văn bản 121 đến 140 trong 545 văn bản.
121 Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương
122 Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
Số: 195/BC-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2020 
123 Tình hình, kết quả hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2021
Số: 196/BC-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
124 Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương
125 Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B
1. Dự án Đường nội thị phía Đông kết hợp hạ cos nền tránh nguy cơ sạt lở đồi Kiểm lâm vào khu dân cư thị trấn Prao
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
2. Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam; hạng mục: Hệ thống nội thất, trang thiết bị phòng mổ tại Khoa Gây mê hồi sức, Ngoại tiết niệu - Tiêu hóa - Đông y
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
126 Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2019
Số: 191/BC-UBND  Ngày ban hành: 27/11/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
127 Đề nghị ban hành Nghị quyết “sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định
một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025”
128 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025
Số: 169/BC-UBND  Ngày ban hành: 23/10/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
129 Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá một số nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong thời gian qua
Số: 135/BC-UBND  Ngày ban hành: 10/09/2020  Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
130 Về quy định chế độ hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực phong tỏa cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Số: 130/BC-UBND  Ngày ban hành: 04/09/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
131 Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công
1. Dự án Đường nối từ đường cứu hộ, cứu nạn đến Quốc lộ 1A (tại ngã ba Cây Cốc)
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
2. Dự án Đường nối từ Quốc lộ 1A (tại ngã ba Cây Cốc) đến nút giao đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với Quốc lộ 14E
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
3. Dự án Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách
Số:
Ngày ban hành:
Người ký:
132 Đề nghị thông qua Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025
Số: 3815/TTr-UBND  Ngày ban hành: 10/07/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
133 Về tình hình chấp hành pháp luật đầu tư công và tình hình triển khai thực hiện các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư
Số: 48/BC-UBND  Ngày ban hành: 18/05/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
134 Báo cáo về cắt giảm dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2020 do dự báo ngân sách tỉnh hụt thu
Số: 81/BC-UBND  Ngày ban hành: 06/07/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
135 Về kết quả thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm và một số giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2020
Số: 78/BC-UBND  Ngày ban hành: 03/07/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
136 Quy định chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025
137 Báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các ý kiến cử tri tồn đọng theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 125/BC-HĐND ngày 12/12/2019 và Công văn số 23/HĐND-VP ngày 17/02/2020
Số: 77/BC-UBND  Ngày ban hành: 03/07/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
138 Báo cáo trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 14 của UBND tỉnh
Số: 57/BC-UBND  Ngày ban hành: 09/06/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
139 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 và Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho viên chức sự nghiệp y tế công lập tỉnh, giai đoạn 2017-2021
140 Quy định mức thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp quốc gia, cấp tỉnh

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website