Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 8 trong 28, văn bản 141 đến 160 trong 545 văn bản.
141 Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020
Số: 76/BC-UBND  Ngày ban hành: 02/07/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
142 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
Số: 90/BC-UBND  Ngày ban hành: 13/07/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
143 Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
144 Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm 2020
Số: 66/BC-UBND  Ngày ban hành: 26/06/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
145 Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
Số: 67  Ngày ban hành: 26/06/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
146 Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020
Số: 69  Ngày ban hành: 30/06/2020  Người ký: Lê Trí Thanh
147 Đề nghị bổ sung 02 dự án thuộc lĩnh vực giao thông vào danh mục kế hoạch vốn sử dụng nguồn ngân sách Trung ương
148 Tổng hợp góp ý dự thảo nghi quyết tại kỳ họp thứ 23
149 Tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020
Số: 210/BC-UBND  Ngày ban hành: 10/12/2019  Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
150 Báo cáo trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 203 /BC-UBND  Ngày ban hành: 05/12/2019  Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
151 Về tình hình tài chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2018
Số: 214/BC-UBND  Ngày ban hành: 11/12/2019  Người ký: Trần Đình Tùng
152 Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 24, tổng kết hoạt đồng Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Người ký: Trần Xuân Vinh
153 Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ 24, tổng kết hoạt đồng Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Số: 00  Người ký: Trần Xuân Vinh
154 Về thông qua Đề án công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
155 Đặt tên đường tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
156 Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 23, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 00  Người ký: Trần Xuân Vinh
157 Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Số: 196 /BC-UBND  Ngày ban hành: 03/12/2019  Người ký: Trần Đình Tùng
158 Tiến độ, kết quả giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri theo đề nghị của HĐND tỉnh tại Báo cáo số 65/BC-HĐND ngày 09/7/2019
Số: 204 /BC-UBND  Ngày ban hành: 05/12/2019  Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
159 Triệu tập kỳ họp thứ 23, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 00  Người ký: Trần Xuân Vinh
160 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 00  Ngày ban hành: 09/04/2021  Người ký: Trần Xuân Vinh

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website