Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Kỷ yếu các kỳ họp HĐND

Kỳ họp:
select
Chuyên mục:
select
Nội dung tìm kiếm:
STTNội dungVăn bản
Số văn bản/trang:
select
 Trang 9 trong 28, văn bản 161 đến 180 trong 545 văn bản.
161 Tình hình, kết quả hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2020
Số: 201 /BC-UBND  Ngày ban hành: 04/12/2019  Người ký: Trần Đình Tùng
162 Về quy định cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
163 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 22, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 11/QĐ-HĐND  Ngày ban hành: 01/03/2021  Người ký: Trần Xuân Vinh
164 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 06/KH-HĐND  Ngày ban hành: 08/02/2021  Người ký: Phan Việt Cường
165 Danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Số: 8592/TTr-UBND  Ngày ban hành: 01/12/2021  Người ký: Trần Văn Tân
166 Về đề nghị ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020
167 Danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để thực hiện dự án
Số: 8578/TTr-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2021  Người ký: Trần Văn Tân
168 Về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương
169 Tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2021 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022
Số: 8624/TTr-UBND  Ngày ban hành: 01/12/2021  Người ký: Lê Trí Thanh
170 Về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương
171 Quy định về chính sách, giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Số: 8551/TTr-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2021  Người ký: Trần Văn Tân
172 Quy định về mật độ để tính bồi thường đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 8569/TTr-UBND  Ngày ban hành: 30/11/2021  Người ký: Trần Văn Tân
173 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 78/KH-HĐND  Ngày ban hành: 28/12/2020  Người ký: Phan Việt Cường
174 Tổng hợp góp ý vào các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa IX
175 Quy định về cơ chế hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất đối với đất ở và đất tín ngưỡng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số: 8568/TTr-UBND  Ngày ban hành: 30/12/2021  Người ký: Trần Văn Tân
176 Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số: 1095/NQUBTVQH14  Ngày ban hành: 01/12/2020  Người ký: Tòng Thị Phóng
177 Quy định mức chi thực hiện kế hoạch hằng năm của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
178 Quy định chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
179 Danh sách đại biểu thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa IX
Số: 00  Ngày ban hành: 30/11/2020  Người ký: 00
180 Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website